W stronę usług

Firma prowadząca dotąd salony ze sprzętem komputerowym rozwija ofertę usług. Szczególnie tych, przeznaczonych dla biznesu, w tym wdrożeń systemów ERP.

Na pewno nie będziemy rozwijać oferty pod kątem wielkich, światowych systemów. Chcemy iść w kierunku maksymalnie kompleksowych usług i wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań.

Jacek Piotrkowski, wiceprezes zarządu firmy Komputronik

Komputronik jako jeden z nielicznych dystrybutorów sprzętu w 2009 r. zanotował wzrost przychodów. Ubiegłoroczne wpływy wyniosły 800 mln zł i były o 14% wyższe niż przed rokiem. Jako detalista już dziś oferuje szereg usług dodatkowych, m.in. możliwość wypożyczenia sprzętu czy naprawy pogwarancyjnej. W ofercie spółki znalazła się też archiwizacja danych i pakiet usług ubezpieczeniowych. Od niedawna oferuje usługi naprawy, modernizacji i konserwacji sprzętu w domu klienta, a to nie koniec rozwoju oferty usług dedykowanych dla klientów detalicznych. Poznańska firma chce także umacniać pozycję w segmencie biznesowym.

Dział wyspecjalizowany w obsłudze klientów biznesowych istnieje w strukturach Komputronik od ośmiu lat. Pierwotnie specjalizował się w dystrybucji sprzętu. Pierwsze zmiany nastąpiły w 2005 r. wraz z zakupem udziałów w firmie Symtec. Rok później Komputronik całkowicie wchłonął tę spółkę zależną. Inwestycja pozwoliła na rozszerzenie kompetencji działu biznesowego na obszar oprogramowania. W ofercie Komputronik Biznes pojawiły się też usługi wdrożeniowe i konsultingowe. Obecnie dział rozwiązań korporacyjnych odpowiada za ok. 18% przychodów poznańskiej spółki.

Komputronik oferuje m.in. wdrożenia systemów wspierających zarządzanie. Oferowane są również rozwiązania klasy CRM i oraz systemy wspomagające zarządzanie informacjami i archiwizację dokumentów. W zakresie rozwiązań sprzętowych - oferowane są m.in. usługi związane z okablowaniem oraz projektowaniem i wyposażaniem serwerowni. Docelowo Komputronik Biznes oferować ma jednak przede wszystkim usługi łączące wszystkie trzy obszary działalności pionu biznesowego - sprzęt, oprogramowanie i konsulting. "Na pewno nie będziemy rozwijać oferty pod kątem wielkich, światowych systemów. Chcemy iść w kierunku maksymalnie kompleksowych usług i wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań" - zapewnia Jacek Piotrkowski, wiceprezes zarządu firmy Komputronik. Modelowym przykładem takiej oferty mają być m.in. usługi outsourcingu wydruku.

Jacek Piotrowski podkreśla również, że firma zamierza nadal kierować ofertę usług korporacyjnych do szerokiego grona odbiorców biznesowych. "Nie różnicujemy klientów pod kątem wielkości ani branży. Zwracamy uwagę przede wszystkim na perspektywy dotyczące długofalowej współpracy" - mówi wiceprezes firmy Komputronik. Według niego, szansą na dalsze wzrosty jest wprowadzenie do oferty narzędzi ułatwiających zarządzanie środowiskiem IT lub jego poszczególnymi obszarami. Jacek Piotrowski przyznaje jednak, że nie ma konkretnych planów wydzielenia pionu Komputronik Biznes do osobnej spółki. Na przeszkodzie stoją tu m.in. typowe problemy związane z podziałem spółek giełdowych.


TOP 200