W stronę samoobsługi

Zmiany wprowadzane w modułach HR systemów ERP mają umożliwić pracownikom samodzielne wprowadzanie do systemów niektórych danych.

Zmiany wprowadzane w modułach HR systemów ERP mają umożliwić pracownikom samodzielne wprowadzanie do systemów niektórych danych.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej to jedna z najbardziej pracochłonnych czynności wykonywanych przez personel działu kadr. Dlatego też producenci największych systemów tworzą rozwiązania, które umożliwiałyby bezpieczne wprowadzanie niektórych danych przez pracowników lub ich bezpośrednich przełożonych.

Portal i samoobsługa

Najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o rozwój tego typu funkcjonalności, są systemy SAP i Oracle HRMS. SAP już od kilku miesięcy ma w ofercie rozwiązania do samoobsługi pracowniczej oraz tzw. pulpit menedżera, wspomagający prowadzenie ocen okresowych, a także ustalanie indywidualnych ścieżek kariery. Zostały one wdrożone w kilku firmach w Polsce. Krokiem dalej jest lansowana od kilku miesięcy koncepcja portali korporacyjnych, które przy okazji innych zastosowań mogą stanowić również wygodny interfejs, pozwalający na samodzielny dostęp do danych pracownika np. o urlopie czy przysługującym mu wynagrodzeniu, a w ściśle określonych przypadkach także na wprowadzanie pewnych modyfikacji (np. zmian numerów konta, na który przelewane jest wynagrodzenie). "SAP Workplace łatwo integruje się z innymi aplikacjami internetowymi, dzięki czemu każdy z pracowników może mieć z poziomu przeglądarki dostęp do wszystkich potrzebnych mu danych przechowywanych w innych systemach firmy" - mówi Tomasz Domański, projektant rozwiązań biznesowych z zakresu HR w . W podobnym kierunku rozwija swoje rozwiązanie Oracle. System ten, podobnie jak SAP, oferuje klientom możliwość tworzenia portali korporacyjnych, a także narzędzia, umożliwiające samodzielną i niemal dowolną konfigurację ekranów.

Możliwość tworzenia portali intranetowych jest najważniejszą modyfikacją umieszczoną w polonizowanej właśnie, ostatniej wersji PeopleSoft 8, a także IFS i Teta ePersonel. "Większość naszych klientów to duże zakłady przemysłowe, których załoga nie ma na co dzień dostępu do komputera. Z myślą o nich zaprojektowaliśmy tzw. kioski internetowe, uproszczone wersje modułu, które można instalować np. na komputerze w hali" - mówią przedstawiciele Teta SA.

Zgodnie z kompetencjami

Inną tendencją widoczną w modułach HR jest wprowadzanie funkcji wspomagających zarządzanie przez kompetencje. "Nasi klienci coraz częściej oczekują, że system będzie umożliwiał spojrzenie na organizację przez pryzmat kwalifikacji każdego z jej członków. Chcą mieć możliwość prześledzenia na tej podstawie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem ludźmi, zachodzących w firmie" - twierdzi Dorota Meysztowicz, menedżer ds. rozwoju produktu Zarządzanie Zasobami w . "Właśnie dlatego wzbogaciliśmy HRMS w elementy, takie jak baza kompetencji, przydatne zarówno podczas przeprowadzania rekrutacji, jak i w procesie ocen pracowniczych" - podkreśla Gizella Skarżyńska, konsultant grupy rozwiązań biznesowych z zakresu HR w Oracle Polska. Oczywiście niemal wszystkie większe systemy umożliwiają dostęp do tych funkcji, np. korzystając z Internetu czy intranetu.


TOP 200