W stronę ERP II

Opublikowane niedawno raporty Gartner Research przedstawiają przewidywane w 2002 r. trendy rozwoju technologii i architektury systemów ERP i ERP II.

W stronę ERP II

Opublikowane niedawno raporty Gartner Research przedstawiają przewidywane w 2002 r. trendy rozwoju technologii i architektury systemów ERP i ERP II.

W stronę ERP II

Przychody producentów ERP w Polsce

Według przewidywań analityków Gartner Research<sup>*</sup>, architektura systemów ERP będzie ulegać standaryzacji, a technologia przestanie być jednym z elementów przewagi konkurencyjnej. Tendencje te staną się szczególnie widoczne w odniesieniu do interfejsu użytkownika i problemów integracji.

Uproszczenie interfejsu

W roku 2002 w ponad 80% nowych wdrożeń systemów ERP II i SCM jako podstawowy interfejs użytkownika zostanie wykorzystany interfejs Web. Widoczna jest wyraźna tendencja do uproszczania modelu interakcji użytkownika z systemem.

Jeszcze kilka lat temu podstawę tworzenia modelu interfejsu stanowiło założenie, że użytkownikiem jest specjalista, intensywnie korzystający z niewielkiej liczby aplikacji. Budowa konkretnego interfejsu była podporządkowana specyficznej funkcjonalności wybranej aplikacji, a dostawcy wykorzystywali tę różnorodność interfejsów m.in. jako sposób odróżnienia się od konkurencji. Popularyzacja Internetu spowodowała dynamiczny wzrost liczby użytkowników korzystających w pracy z różnorodnych aplikacji. Według Gartnera, liczba aplikacji używanych przez użytkowników korporacyjnych wzrosła nawet 10-krotnie. Pierwotnie dostawcy ERP na popularność Internetu zareagowali przeniesieniem rozbudowanej funkcjonalności dotychczasowego interfejsu do postaci przeglądarki internetowej. Lecz ogromna liczba zasobochłonnych skryptów, wtyczek (plug-ins) i apletów Javy zniechęcała użytkowników. Ich niezadowolenie wynika także z tego, że przy coraz większej liczbie wykorzystywanych na co dzień aplikacji, znacznie zmniejsza się tolerancja na różnorodność interfejsu.

Nowoczesny interfejs programów służących do zarządzania firmą to prosty i ergonomiczny ekran, zapewniający szybką odpowiedź systemu na działania użytkownika. Po ponad 15 latach rozwoju interfejsu graficznego następuje więc powrót do wyglądu ekranu, przypominającego systemy pracujące pod DOS.

Usługi sieciowe wizja nie tylko Microsoftu

W roku 2002 ponad połowa dostawców systemów ERP II, CRM i SCM udostępni swoje oprogramowanie w formie usług sieciowych (Web Services), ale zaledwie 20% przedsiębiorstw skorzysta z tej propozycji - prognozują analitycy Gartnera.

Usługi sieciowe polegają na dostarczeniu wybranych elementów funkcjonalności biznesowej za pośrednictwem Internetu. W kontekście systemów ERP usługi sieciowe mają wiele wspólnego z teoretycznym modelem ASP (Application Service Provider), który w swej podstawowej formie nie zdobył popularności.

Rozwój wielu systemów wspomagających zarządzanie zmierza obecnie w kierunku architektury, umożliwia- jącej dostarczanie klientowi usług "na życzenie", a nie zamkniętego pakietu oprogramowania. Model biznesowy oparty na usługach sieciowych dopiero jednak się kształtuje, w miarę jak dostawcy aplikacji opracowują metody pobierania opłat za korzystanie z oprogramowania, nie narzucając jednocześnie klientom konieczności korzystania z niego przez z góry założony okres (jak dotychczas w praktycznych ofertach ASP). Model ten ma szansę na powodzenie, jeśli klienci dostrzegą, że umożliwia im on łatwe i bezpieczne udostępnianie swoim partnerom w łańcuchu dostaw funkcji własnego sys- temu ERP.

Wizja oprogramowania traktowanego jako usługi jest dla dostawców zarówno interesująca, jak i przerażająca. Z jednej strony oprogramowanie bę-dzie wykorzystywane znacznie szerzej i w większym zakresie przez większą liczbę podmiotów. Z drugiej, wymaga to radykalnej zmiany modelu sprzedaży i kalkulacji cen. Brak początkowej ceny zakupu może mieć znaczny wpływ na lojalność klientów i częstotliwość zmiany konkurencyjnych dostawców oprogramowania. Na razie producenci systemów ERP ostrożnie uwzględniają w kolejnych wersjach oprogramowania pewne elementy, umożliwiające jego udostępnienie w modelu usług sie- ciowych. Ostrożnie, gdyż de facto ten model może spowodować zachwianie sprzedaży opartej na cokwartalnym zamykaniu dużych kontraktów.

Implementacja usług sieciowych w systemach ERP na razie sprowadza się do udostępniania użytkowni- kom oprogramowania klienckiego Web i możliwości wymiany danych w formacie XML. Niewiele dotąd zrobiono w zakresie możliwości eksportowania fragmentów oprogramowania i automatycznego instalowania ich w aplikacjach partnerów klientów. W zasadzie ten kierunek rozwoju będzie wymagał podziału aplikacji zintegrowanych na części, które mogą być udostępnione partnerom klienta i których konfiguracja jest łatwiejsza dla wdrażającego system przedsiębiorstwa. Jeśli tego rodzaju zmiana architektury okaże się niemożliwa do zastosowania w istniejących aplikacjach, to zostaną opracowane zupełnie nowe wersje oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem i to wyznaczy "granicę pokoleniową".

<sup>*</sup> Raporty Gartner Research: ERP II Technology and Architecture Trends for 2002 oraz The 2002 Vendor Evolution Toward ERP II

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200