W środku drogi do systemu ERP

Dwa miesiące przed planowanym startem produkcyjnym systemu ERP we wrocławskim Herbapolu wrze. Start produkcyjny ma się odbyć zgodnie z planem.

"Jesteśmy na etapie zbierania danych podstawowych, testowania uruchomionych już modułów z zakresu produkcji i kontroli jakości oraz szkolenia kluczowych użytkowników".

Edyta Sapijaszko, kierownik projektu wdrożeniowego w Herbapol Wrocław

Minęły cztery miesiące, odkąd zakończyła się faza koncepcyjna projektu wdrożenia systemu SAP ERP we wrocławskim Herbapolu. Wtedy też zapytaliśmy przedstawicieli firmy Herbapol Wrocław o szczegółowe plany dotyczące wdrożenia. "Uznaliśmy, że musimy wprowadzić usprawnienia, idąc w kierunku większej informatyzacji. W pewnym sensie zmieniamy sposób pracy wypracowany na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To duże wyzwanie dla firmy i przełomowa sytuacja" - mówił w styczniu tego roku Tomasz Mucha, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. rozwoju spółki, Herbapol Wrocław (CW nr 1/2011).

Przypomnijmy: decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie na potrzeby wrocławskiej spółki zapadła na początku 2010 r. System SAP wybrano spośród kilku rozwiązań. O wyborze zdecydowała głównie przydatność standardowych funkcji oprogramowania w branży farmaceutycznej oraz zgodność systemu z wymaganiami standardów GMP. "Produkcja farmaceutyczna dla systemu SAP nie jest czymś nadzwyczajnym. System jest wdrożony w kilkudziesięciu firmach tej branży na całym świecie, w tym również w Polsce. Najbardziej istotne zmiany dotyczą rabatowania i raportowania w module sprzedaży. Wynika to ze specyfiki polskiego rynku farmaceutycznego i sposobów budowania na tym rynku przewagi konkurencyjnej" - mówi Michał Furman, kierownik projektu wdrożenia systemu SAP we wrocławskim Herbapolu ze strony firmy itelligence.

Zobacz również:

Wdrożeniu towarzyszą również zmiany organizacyjne. Docelowo system ma obsługiwać m.in. pięć zakładów produkcyjnych zróżnicowanych pod względem wytwarzanych farmaceutyków. "Procesy związane bezpośrednio z produkcją i kontrolą jakości zostały szczegółowo opisane w koncepcji wdrożeniowej systemu. Ze względu na ich bezpośredni wpływ na jakość produktu końcowego, a tym samym na zdrowie pacjentów, są one na bieżąco monitorowane przez Zespół Wdrożeniowy firmy Herbapol Wrocław. Zostaną one również poddane ocenie przy współpracy z wyspecjalizowaną w walidacji systemów dla farmacji firmą konsultingową" - dodaje Michał Furman.

Praca u podstaw

Obecnie realizowane są prace związane z wprowadzaniem i porządkowaniem danych podstawowych. "Jesteśmy na etapie zbierania danych podstawowych, testowania uruchomionych już modułów produkcji i kontroli jakości oraz szkolenia kluczowych użytkowników. Większość danych jest już przeniesiona do nowego systemu i wykorzystywana do testów" - zapewnia Edyta Sapijaszko, kierownik projektu wdrożeniowego w Herbapol Wrocław. Według niej, niebawem uruchomione mają zostać również funkcjonalności wspierające utrzymanie ruchu, gospodarkę magazynową oraz kontroling finansowy.


TOP 200