W skrócie

Nowe inwestycje LG Electronics w Polsce... Kolejna odsłona w sporze o operatora sieci Era... DRQ, spółka należąca do ABG Ster-Projekt, zawarła z Telekomunikacją Polską umowę ramową o wartości 20 mln zł...

Jak podaje PAP koreański koncern LG planuje budowę w Polsce kolejnych zakładów produkujących sprzęt AGD oraz ekrany ciekłokrystaliczne. Wartość inwestycji ma przekroczyć 100 mln USD. Do zwiększenia inwestycji w Polsce przygotowuje się także Samsung.

***

"Zarząd Elektrim SA informuje, że został powiadomiony przez swoich pełnomocników procesowych, że w sporze z Vivendi Universal S.A. oraz Vivendi Telecom International SA. (dalej "Vivendi") toczącym się przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie (LCIA), na wniosek złożony przez Elektrim S.A., Trybunał Arbitrażowy wydał przeciwko Vivendi oraz Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. (dalej "Telco") zarządzenie tymczasowe nr 3, w którym: (1) nakazał Vivendi współdziałanie w celu zapewnienia, by Rada Nadzorcza Telco powołała do Zarządu Telco dwóch członków wskazanych przez Elektrim S.A.; oraz (2) nakazał Telco powstrzymanie się od zawierania jakichkolwiek porozumień dotyczących sprzedaży, obciążania lub innego rozporządzania prawami, jakie mogłyby przysługiwać Telco wobec spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., bez wyraźnej pisemnej zgody Vivendi oraz Elektrim S.A."

***

DRQ, spółka zależna ABG Ster-Projekt SA podpisała z Telekomunikacją Polską SA umowę ramową na świadczenie usług informatycznych i dostawę produktów. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez DRQ na rzecz TP S.A. usług informatycznych oraz dostarczanie produktów. Umowa określa zasady składania zamówień, zawierania umów wykonawczych oraz zasady ich realizacji. Umowa obowiązuje do chwili gdy wartość netto wszystkich łącznych zamówień osiągnie wartość 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów złotych) lub do dnia 31 lipca 2007 r. jeżeli przed tą datą wartość netto złożonych zamówień lub umów wykonawczych nie osiągnie wartości 20.000.000 złotych (dwadzieścia milionów złotych). Umowa ramowa nie stanowi zobowiązania TP do zawarcia umów wykonawczych lub składania zamówień"

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200