W skrócie

Firma NTT Systems pracuje nad prospektem emisyjnym; spółka zamierza pozyskać w ofercie publicznej - której termin nie został jednak jeszcze ustalony - 20 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych...

Firma NTT Systems pracuje nad prospektem emisyjnym; spółka zamierza pozyskać w ofercie publicznej - której termin nie został jednak jeszcze ustalony - 20 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych...

W skrócie

Rynek systemów operacyjnych dla komputerów desktop

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy zdrowotnej; dzięki temu od przyszłego roku pacjenci mieliby dostać elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego... American Communications Network, firma oferująca usługi telekomunikacyjne za pomocą sprzedaży bezpośredniej, planuje jesienią wejście do Polski... ASUSTeK Computer i Gigabyte Technology, producenci płyt głównych do komputerów, założyli spółkę joint venture mającą produkować płyty i karty graficzne do komputerów PC i notebooków pod logo Gigabyte... Netia zakończyła budowę sieci WiMAX w 20 miastach w Polsce, niezbędne rozwiązania dostarczył Alcatel... Urząd Miasta Łódź będzie budował sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu wspólnie z policją; koszt projektu wyniesie 1,1 mln zł, a sieć ma zostać wykorzystana m.in. do stworzenia systemu monitoringu w mieście i zintegrowanej platformy wspomagającej zarządzanie w sytuacjach kryzysowych... Grupa Animex zakupiła serwery klasy IBM System p, System x i System i w celu budowy zintegrowanego syste-mu zarządzania ośmioma zakładami grupy...


TOP 200