W skrócie

Szeptel podpisał umowę z Beskidzką Energetyką SA w Bielsku-Białej, w ramach której firmy będą realizować wspólne przedsięwzięcia telekomunikacyjne. Porozumienie dotyczy zainstalowania ur...

<B>Szeptel</B> podpisał umowę z <B>Beskidzką Energetyką SA</B> w Bielsku-Białej, w ramach której firmy będą realizować wspólne przedsięwzięcia telekomunikacyjne. Porozumienie dotyczy zainstalowania urządzeń telekomunikacyjnych na terenie Beskidzkiej Energetyki. Umowa obejmuje budowę sieci światłowodowej wykorzystującej linie energetyczne, kanalizację techniczną oraz infrastrukturę i pomieszczenia. Kontrakt dotyczy również wspólnych inwestycji i rozliczeń pomiędzy obiema firmami. Szacowana wartość porozumienia w ciągu pięciu lat wyniesie ok. 2,8 mln zł.

***

Filip Szanduła zrezygnował z członkostwa w zarządzie spółki <B>Softbank</B>. Obejmie on stanowisko wiceprezesa ds. nadzoru właścicielskiego w spółce Net2Net, która będzie skupiać internetowe zasoby ISP Softbanku.

***

<B>Apexim SA</B> podpisał umowę z <B>Ministerstwem Zdrowia</B> i Biurem ds. Inwestycji Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia na dostawę i wdrożenie oprogramowania Ruch Chorych i Apteka, a także świadczenie dodatkowych usług dla 73 szpitali w Polsce. Wartość umowy wynosi ponad 4,9 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200