W skrócie

Szeptel SA poinformował o utworzeniu spółki zależnej TiNet sp. z o.o. Na razie ujawniono jedynie, że nowa firma będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne i informatyczne. Kapitał zakład...

<B>Szeptel SA</B> poinformował o utworzeniu spółki zależnej <B>TiNet sp. z o.o.</B> Na razie ujawniono jedynie, że nowa firma będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne i informatyczne. Kapitał zakładowy spółki, należący w pełni do Szeptel SA, wynosi 4 tys. zł.

***

<B>ComputerLand SA</B> wraz z <B>Domem Maklerskim BMT SA </B>podpisał list intencyjny z <B>Polską Grupą Farmaceutyczną</B>. Firmy mają w planie utworzenie nowej spółki, która będzie zajmować się przedsięwzięciem określanym jako "Internetowa Platforma Medyczna". Ma to być branżowy portal, obsługujący rynek produktów i usług medycznych.

***

<B>Netia Holdings SA </B>podwyższyła kapitał zakładowy spółki <B>Netia 1 </B>z 20 tys. zł do ponad 124 mln zł.

***

<B>ComArch </B>zawarł dwie umowy w sprawie udzielenia licencji i wdrożenia aplikacji finansowo-księgowej Orlando-Efos w PKO/Credit Suisse Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i w Amplico Life - Pierwsze Amerykańsko Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji. Wartość umów nie została ujawniona.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200