W skrócie

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Polkomtela... Action połączy się z California Computer... Partnerstwo Infovide i GramSoftware w zakresie rozwiązań BI Microstrategy... TETA CRM w Bmeters Polska... Ankol wdroży TETA Personel... PKP Intercity wdroży Oracle E-Business Suite... Bank Gospodarki Żywnościowej: analizy ryzyka kredytowego w systemie Oracle... AEGON przechodzi na 3-warstwową architekturę opartą na Oracle'u... PKP Polskie Linie Kolejowe wdrożą rozwiązania mySAP ERP... Lawson Software ma nowego szefa marketingu w Europie Centralnej... Nowy dyrektor Symanteka na Europę Wschodnią...

***

W dniu 27 września br. odbyło się NWZA Polkomtel, na którym dokonano zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W związku z rezygnacją Petera Walza na stanowisko członka rady nadzorczej Polkomtel powołano Tima Harrabina, reprezentującego Vodafone Americas.

***

Infovide i GramSoftware, autoryzowany dystrybutor MicroStrategy w Polsce nawiązały współpracę w zakresie budowy rozwiązań Business Intelligence opartych na platformie MicroStrategy.

***

Bmeters Polska, producent liczników do wody, zakończył wdrożenie systemu TETA CRM. System wspomagający zarządzanie relacjami z klientami został wdrożony w polskim oddziale firmy w Trzebnicy. Umowa została podpisana i zrealizowana w sierpniu bieżącego roku. Wdrożenie objęło 5 stanowisk.

***

Ankol wdroży system wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi TETA Personel oraz współpracujący z nim pakiet aplikacji TETA HR Management.

***

Action połączy się ze swoją w 100-proc. zależną spółką California Computer. Operacja przyniesie m.in. oszczędności, uprości zarządzanie grupą kapitałową, a także zwiększy zakres oferty Action. Połączenie nastąpi poprzez wniesienie całego majątku California Computer do spółki Action. Na połączenie zgodę musi wyrazić jeszcze NWZA Action. Proces połączenia zostanie zrealizowany w najbliższych miesiącach.

***

wdroży w PKP Intercity system Oracle E-Business Suite.

***

W Banku BGŻ zakończyło się wdrożenie Systemu Obsługi Ryzyka Kredytowego (CRITS - Credit Risk IT Support) opartego na komponentach Oracle. System ma obecnie 350 użytkowników, w przyszłości ich liczba będzie zwiększona do ponad 1500.

***

AEGON TU na Życie rozpoczął się proces migracji środowiska informatycznego do architektury 3-warstwowej, Migracja systemów informatycznych spółki opartych na technologii Oracle będzie polegała na przejściu z architektury klient-serwer do nowoczesnego modelu "cienkiego klienta". Całkowite zakończenie projektu jest planowane na koniec 2007 roku.

***

7milowy zakończył wdrożenie systemu SAP z wykorzystaniem rozwiązania prekonfigurowanego SPRINT w poznańskiej firmie Dramers SA, producenta kosmetyków w Polsce.

***

Lawson Software (znany wcześniej w Polsce jako Intentia International AB) powołał Dietera Roskoniego na stanowisko dyrektora marketingu w Europie Centralnej. Formalnie Roskoni zaczął pełnić swoją funkcję 1 września i od tego dnia odpowiada za wszystkie działania marketingowe Lawsona w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce i Czechach.

***

PKP Informatyka wdroży rozwiązania SAP w zakresie zarządzania środkami trwałymi w PKP PLK S.A. (PKP Polskie Linie Kolejowe). Celem wdrożenia mySAP ERP w PKP PLK jest stworzenie systemu do obsługi zarządzania środkami trwałymi obejmującychprzede wszystkim infrastrukturę techniczną linii kolejowych. Jednocześnie PKP Informatyka uzyskała status Partnera Sprzedaży Pośredniej SAP (SAP Channel Partner) i ma obecnie pełne prawa do sprzedaży, dystrybucji i wdrożeń oprogramowania SAP.

***

Symantec powołał Svena Schuldta na stanowisko dyrektora regionalnego na Europę Wschodnią. Sven Schuldt będzie pracował w biurze firmy Symantec w Wiedniu, zarządzając krajami Europy Środkowo-Wschodniej takimi jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Chorwacja i inne kraje rozwijające się. Jego głównym zadaniem będzie dalsze umocnienie obecności firmy Symantec w regionie.