W sieciach wiedzy

Konieczność współpracy coraz większej liczby podmiotów i organizacji przy realizacji tych samych zadań będzie wymagała nowych technologii informatycznych. Będą nimi technologie gridowe.

Konieczność współpracy coraz większej liczby podmiotów i organizacji przy realizacji tych samych zadań będzie wymagała nowych technologii informatycznych. Będą nimi technologie gridowe.

Termin "grid" na trwałe wszedł już do słownika współczesnej informatyki. Jest używany zarówno na określenie pewnej metody, jak i nowej infrastruktury informatycznej przeznaczonej do obliczeń i przetwarzania rozproszonego w bardzo dużej skali, obejmującej komputery, systemy przechowywania danych, , sensory itp. Jeden z twórców koncepcji gridu, Ian Foster, uważa, że grid jest systemem, który koordynuje zasoby niepodlegające centralnemu sterowaniu (należące do wielu domen administracyjnych), używa standardowych, otwartych, ogólnych protokołów oraz interfejsów i dostarcza nietrywialnych usług. Nieco inne objaśnienie terminu grid zaproponował Michel Cosnard (INRIA): GRID - Globalisation de Ressources Informatiques et Donnees - globalizacja zasobów informatycznych i danych.

W pierwszym znaczeniu ten termin ma również oznaczać pewne podobieństwo takiego systemu komputerowego do sieci energetycznej, z której może korzystać każdy, bez troszczenia się o to, gdzie została wytworzona energia elektryczna. Twórcy koncepcji gridu są przekonani, że wkrótce w podobny sposób będziemy korzystać z zasobów komputerowych. Droga do tego celu nie jest prosta - do rozwiązania jest wiele zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dostępu, przechowywanych danych, praw dostępu do zasobów w różnych ośrodkach komputerowych, równoważenia obciążenia i przede wszystkim przyjaznych dla użytkownika środowisk programowych. Prace w tym zakresie, będące kontynuacją prac w dziedzinie tzw. metakomputingu, zaowocowały już powstaniem uniwersalnej warstwy oprogramowania o nazwie Globus i zapoczątkowały intensywne prace nad opracowaniem standardów gridowych przez Global Grid Forum. Jest to miejsce, gdzie spotykają się przedstawiciele uniwersytetów, instytucji badawczych oraz firm informatycznych.

Warto podkreślić, że podstawową motywacją prac w tej nowej dziedzinie jest coraz częstsze powstawanie tzw. organizacji wirtualnych. Może to być np. zespół dwóch tysięcy fizyków opracowujący wspólnie wyniki eksperymentu w zakresie fizyki wysokich energii, może to być sztab kryzysowy podejmujący decyzje w czasie powodzi, czy też interdyscyplinarny zespół powołany do opracowania nowego produktu. Charakterystyczną cechą tych zespołów jest przynależność ich członków do różnych organizacji rzeczywistych. To oni potrzebują tej nowej infrastruktury informatycznej.

Po raz pierwszy w Polsce

W dniach 6-9 czerwca br. zostanie zorganizowana w Poznaniu konferencja europejskiego stowarzyszenia Trans-European Research and Education Networking Association - TERENA Networking Conference 2005. Stowarzyszenie TERENA skupia wszystkich narodowych operatorów sieci naukowo-edukacyjnych z całej Europy, a jego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju najnowszych technologii w zakresie sieci komputerowych, aplikacji internetowych, a także rozwiązań gridowych (więcej informacji pod adresem:http://www.terena.nl ). Hasłem tegorocznej konferencji jest "Świat przenikających się sieci" ("The World of Pervasive Networking"). Nawiązuje ono do coraz bardziej dynamicznych i upowszechniających się rozwiązań, pozwalających na łączenie rozproszonych zasobów. Współorganizatorem konferencji jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), które jest operatorem ogólnopolskiej sieci PIONIER, łączącej wszystkie uczelnie i ośrodki naukowe w Polsce, a także znanym w Europie centrum technologii gridowych. Więcej o samej konferencji i jej programie można dowiedzieć się pod adresem:http://www.terena.nl/conferences/tnc2005 . Tygodnik Computerworld jest patronem medialnym konferencji.

Z europejskiej perspektywy

Na aktualne prace w zakresie technologii gridowych oraz możliwości ich zastosowań warto spojrzeć z perspektywy programów gridowych finansowanych przez Unię Europejską. Ważnym powodem jest to, że w tych miesiącach dobiegają końca prace nad większością projektów 5. Programu Ramowego i wkrótce można będzie oczekiwać prezentacji ich wyników. We wrześniu 2004 r. podczas European Grid Technology Days zarówno oficjalnie, jak i roboczo rozpoczęła się realizacja 12 nowych projektów z zakresu technologii gridowych. Z kolei na przełomie stycznia i lutego 2005 r. odbędzie się spotkanie, organizowane przez jednostkę F2 Information Society EU odpowiedzialną za rozwój technologii, poświęcone określeniu kierunków prac badawczych i wdrożeniowych w kolejnych latach.

W okresie od 1998 do 2002 r. rozpoczęto realizację 22 europejskich projektów, których celem był rozwój bądź wykorzystanie technologii gridowych. Zagadnienia badawcze obejmowały m.in. opracowanie jednolitego dostępu do zasobów dużych centrów komputerowych, podstawowych narzędzi wspierających tworzenie programów przeznaczonych do realizacji na gridzie, jednolitego dostępu do dużych zbiorów i baz danych, współdziałanie między systemami Globus i UNICORE oraz współdziałanie systemów gridowych połączonych transatlantycką siecią komputerową. W ramach tych projektów zajmowano się zastosowaniem technologii gridowych do symulacji i wizualizacji w przemyśle, obliczeń złożonych przepływów płynów, analizy danych pochodzących z obserwacji astronomicznych, obliczeń i przetwarzania danych na potrzeby biotechnologii i symulacji molekularnych, w medycynie - do planowania operacji chirurgicznych i analizy danych z mammografii, a także na potrzeby e-learningu.


TOP 200