W sieci standardów

Kręgosłup firmy

Schenker-BTL sp. z o.o., Poznań

Firma ma strukturę regionalną. Oprócz poznańskiej centrali działa 8 oddziałów, z których 6 to tzw. oddziały rynkowe, zajmujące się usługami świadczonymi

na terenie całego kraju.

Profil działalności:

spedycja lądowa, morska, lotnicza oraz usługi uzupełniające - magazynowanie

i składowanie towarów, kompletowanie dostaw i konfekcjonowanie towarów, odprawy celne i spedycja graniczna

Prezes firmy:

Jacek Machocki

Kierownik działu informatyki:

Wiktor Wysocki

Przychody za rok finansowy 1999:

ponad 114 mln zł

Zatrudnienie:

336 osób

Zatrudnienie w dziale informatyki:

2 osoby

Najważniejszą część infrastruktury polskiego oddziału Schenkera stanowi system transportowy CIEL, produkt angielskiej firmy CSI Inc. To właśnie on zarządza transportami, magazynami i obsługą klientów. Moduły opartego na platformie IBM AS/400 systemu realizują wszystkie standardowe funkcje platformy spedycyjnej. Zajmują się zarządzaniem powierzchnią magazynową, nadzorowaniem i obsługą transportów oraz rozliczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wspomagają planowanie i optymalizację załadunku. Kilka modułów wzbogacono o pewne nietypowe funkcje. Na przykład w TWS, który zajmuje się zarządzaniem powierzchniami magazynowymi, zaprojektowano mechanizmy, przyspieszające rozładunek i załadunek towaru. System zarządza przesyłkami w taki sposób, by towary, które muszą wyjechać z magazynu wcześniej, znalazły się jak najbliżej drzwi. Zaś te wyekspediowane później zostały ulokowane dalej i głębiej na półkach. Na uwagę zasługuje także moduł RMS (Result Measurement System), cedowanie i transfer należności między poszczególnymi oddziałami Schenkera-BTL.

CIEL, mimo rozbudowanych funkcji, jest stale rozwijany i integrowany z nowymi systemami. W najbliższych planach Schenkera jest stworzenie elektronicznej tablicy do wspomagania dyspozycji samochodami podwykonawców usług. Jeszcze kilka lat temu pracownicy zajmujący się planowaniem transportów posługiwali się dużymi plastikowymi tabelami, na których zaznaczano terminarz poszczególnych pojazdów. Wzrost liczby biur, a także wykorzystywanie coraz większej liczby podwykonawców sprawiły, że dalsze planowanie z flamastrem w ręce okazało się niemożliwe. Dlatego Schenker zamierza stworzyć prosty elektroniczny system wspomagający planowanie. Wdrożone rozwiązanie zwiększy możliwość wykorzystania taboru. "Każdy kierowca będzie z wyprzedzeniem wiedział o tym, że po rozładunku np. w Liege będzie musiał zabrać nowy ładunek np. z Rotterdamu" - o firmowych zamierzeniach opowiada Wiktor Wysocki. - "Taki system to nie tylko możliwość lepszego zaplanowania transportów. To także wygoda dla kierowców, którzy wyjeżdżając w trasę lubią wiedzieć, kiedy będą z powrotem".

Drugim projektem, który trafi do realizacji w tym roku, jest system do obiegu dokumentów, wspierający system zarządzania jakością. Jego wdrożenie jest związane z certyfikatem jakości ISO, otrzymanym przez Schenkera. Jednym z wymogów wynikających z otrzymania tego świadectwa jest konieczność szczegółowego zaplanowania obiegu dokumentów i protokołów, związanych z wprowadzanymi procedurami. Dotychczas wszystkie nowe instrukcje i dokumenty były dystrybuowane "z rozdzielnika". Nowy system oparty na firmowym intranecie pozwoli na elektroniczny rozdział dokumentów. Umożliwi także nadzór nad zapoznawaniem się z nimi przez poszczególne osoby. Każdy z pracowników zobligowanych do zapoznania się z dokumentami będzie co pewien czas otrzymywał specjalne komunikaty, przypominające o konieczności przeczytania przesłanych instrukcji. A system będzie rejestrował wszelkie opóźnienia w wykonywaniu tych poleceń.

Skromnie, ale z rozwagą

Najbliższe miesiące to dla Schenkera bardzo gorący okres. Dobiega końca realizacja globalnego systemu do śledzenia transportu track & trace. Jego wdrożenie wymagało zaprojektowania wielu interfejsów, które umożliwiłyby współpracę między systemami wykorzystywanymi przez spedytorów działających na terenie poszczególnych państw. Dalej będzie także postępować integracja wszystkich rozwiązań stosowanych przez firmy należące do Schenker-BTL. Informatycy z polskiego oddziału zajmą się również dalszym rozwojem rozwiązań z zakresu e-commerce, przede wszystkim "kalkulatora". W ciągu najbliższych miesięcy zostanie on rozbudowany o wiele dodatkowych funkcji, które uczynią z niego powszechnie dostępny system wspomagający planowanie transportu.


TOP 200