W samym centrum

IT w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Operator SA pełni ważniejszą rolę niż w przypadku innych spółek i grup energetycznych.

Historia informatyki w PSE Operator to pod jednym względem odwrotność procesów konsolidacyjnych zachodzących w głównych grupach energetycznych. Wydzielona spółka PSE Info, która była dostawcą usług i rozwiązań IT, została wchłonięta do struktur PSE Operator, stając się działem IT. PSE Info istniało długo przed tym, jak inne grupy energetyczne zaczęły konsolidować służby IT ramach grup w wydzielone spółki.

Obsługa IT w PSE Operator

Służby IT w samym PSE Operator to ok. 120 osób na 700 pracowników. W całej grupie to odpowiednio 220 vs 1500 pracowników. Obejmuje to zarówno informatyków, jak i specjalistów odpowiedzialnych za telekomunikację (PSE Operator posiada rozbudowany system sieci światłowodowych i teletransmisyjnych), którzy muszą obsłużyć ok. 150 obiektów z urządzeniami teleinformatycznymi.

"Nasza firma ma dość jednorodną działalność i funkcjonowanie wydzielonego podmiotu z ekonomicznego i operacyjnego punktu widzenia nie miało sensu" - twierdzi Lesław Winiarski, zastępca dyrektora Departamentu Teleinformatyki w PSE Operator.

Szczególna rola

PSE Operator w Polsce to operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, pełniącego analogiczną rolę jak sieci szkieletowe w telekomunikacji. Zapewnia rozwój krajowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych. Zarządza bilansem mocy w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, koordynując pracę producentów energii i koordynując grupy energetyczne. Tworzy infrastrukturę dla działania krajowego hurtowego rynku energii. PSE Operator realizuje zadania specjalne, w tym związane z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa.

Fundamentem zarządzania jest system SAP. Istotne jest wdrożenie rozwiązania typu workflow. "To efekt dużej zmiany, która dokonała się w organizacji służb w PSE. Dawniej każda ze stacji energetycznych miała swoją obsługę, a teraz mamy mobilne ekipy serwisowe" - mówi Lesław Winiarski. Ważne jest bezpieczeństwo. Ten obszar jest ciągle wzmacniany - stacje są bezobsługowe.

W PSE Operator udało się wprowadzić usługowy model wsparcia biznesu przez IT, z precyzyjnie opisanym katalogiem usług IT. Firma rozwija także własne rozwiązania telekomunikacyjne. "W obszarze telekomunikacji migrujemy w stronę samowystarczalności" - dodaje Lesław Winiarski.

PSE od dawna rozwija sieci inteligentne - w sensie nowoczesnych systemów energetycznych, gdzie mamy zapewniony dwukierunkowy przepływ informacji do różnych elementów sieci. W przypadku sieci wysokich napięć są one bardzo dobrze opomiarowane. To rozwiązania Wide Area Monitoring Systems. "Obciążalność linii przesyłowych zmienia się dynamicznie, w zależności od pory dnia i pogody. Trzeba mieć bieżące informacje, by dobrze zarządzać systemem" - dodaje Lesław Winiarski.

Duże systemy

Obecnie trwa przetarg na system klasy asset management. Jego wdrożenie potrwa zapewne około 2 lat. Specyfiką PSE są systemy do zarządzania energią oraz wspomagania rynku energii. Bilansowanie mocy to niebanalne zadanie. "W systemach zaszyte są deterministyczne, niezwykle złożone modele matematyczne. Ale nadal najważniejszy jest człowiek, który podejmuje właściwe decyzje, a systemy tylko go wspomagają" - twierdzi Lesław Winiarski. Chodzi tutaj o Krajową Dyspozycję Mocy, która decyduje o uruchomieniu bądź odłączeniu dużych źródeł mocy czy linii przesyłowych. Obliczenia te z matematycznego punktu widzenia stanowią przepływy w skomplikowanych grafach, a więc z natury rzeczy problemy trudno policzalne. "Tutaj komputery nie podejmują decyzji - potrzebne są lata doświadczeń najlepszych fachowców" - dodaje Lesław Winiarski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200