W przekroju: Rynek rozwiązań telefonii IP

Jak pokazują badania Synergy Group Research, rynek korporacyjnej telefonii IP na świecie zdominowany jest przez firmy Avaya i Cisco.

Jak pokazują badania Synergy Group Research, rynek korporacyjnej telefonii IP na świecie zdominowany jest przez firmy Avaya i Cisco.

Razem posiadają one ponad 50% udziałów w tym segmencie. Systemy telefonii IP dla firm od 2005 r. regularnie wypierają klasyczne centrale telefoniczne.

W przekroju: Rynek rozwiązań telefonii IP

Wartość rynku korporacyjnej telefonii IP

W przekroju: Rynek rozwiązań telefonii IP

Telefonia IP w Polsce

W przekroju: Rynek rozwiązań telefonii IP

Najwięksi dostawcy rozwiązań telefonii IP pod względem przychodów

Opracował: APiotr Waszczuk, Źródło: Synergy Group Research, I kwartał 2007 r.; TNS OBOP, 2007


TOP 200