W poszukiwaniu utraconych danych

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych to często jedyna szansa dla użytkowników, którzy nie tworzą regularnie kopii bezpieczeństwa danych.

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych to często jedyna szansa dla użytkowników, którzy nie tworzą regularnie kopii bezpieczeństwa danych.

Niespodziewana utrata danych zapisanych na dysku komputera może być przyczyną poważnych problemów, jeśli użytkownik nie dysponuje ich kopią zapasową. W systemach korporacyjnych i dużych firmach, gdzie istotne dane są przechowywane na serwerach, tworzenie kopii bezpieczeństwa jest zasadą, a proces ten jest z reguły kontrolowany przez informatyków i niewidoczny dla większości osób korzystających z systemu.

W przypadku użytkowników komputerów PC najczęściej sami muszą oni dbać o tworzenie kopii bezpieczeństwa ważnych informacji. Zdaniem przedstawicieli producentów oferujących sprzęt do kopiowania danych - są to z reguły napędy taśmowe (streamery) - świadomość potrzeby tworzenia kopii bezpieczeństwa plików jest wśród małych firm i użytkowników indywidualnych w Polsce szczególnie niska. Świadczy o tym m.in. niski popyt na małe napędy taśmowe, instalowane w komputerach PC (lub współpracujące z notebookami), w porównaniu do krajów zachodnich. Toteż w razie awarii dysku odtworzenie danych bardzo często możliwe jest jedynie po skontaktowaniu się z firmą oferującą usługi, polegające na odczytaniu uszkodzonego nośnika.

W Polsce firm takich, zwłaszcza specjalizujących się w tego rodzaju usługach, jest niewiele. Najczęściej jest działalnością dodatkową, choć pojawiły się również firmy, takie jak MBM Komputer, które zainwestowały w sprzęt oraz technologie umożliwiające profesjonalne .

Nie ma jednolitego cennika, a każdy przypadek uszkodzonego dysku jest analizowany indywidualnie. Warto wiedzieć, jakie są szacunkowe koszty takiej operacji, zwłaszcza gdy użytkownik zastanawia się nad decyzją o inwestycji w system archiwizacji danych.

Wirusy mniej groźne

Zazwyczaj proces odzyskiwania danych twa kilka dni. Czas naprawy i jej cena zależą od dwóch czynników: rodzaju uszkodzenia i metody odzyskiwania. mogą być uszkodzone na trzy sposoby: programowo (w wyniku błędnego działania programów bądź ataku wirusa), elektronicznie lub mechanicznie. Najczęściej spotykane i jednocześnie najłatwiejsze do naprawy są uszkodzenia programowe. Usługi odzyskiwania danych w takich wypadkach oferują m.in. MBM Komputer lub AVET.

Według Marcina Musila z MBM Komputer, informacji utraconych w ten sposób nie można odtworzyć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najtrudniejsza jest naprawa dysków uszkodzonych elektronicznie lub mechanicznie. W pierwszym przypadku informacja zapisana na nośniku najczęściej nie zostaje uszkodzona, ale specyfika uszkodzeń elektronicznych sprawia, że można odzyskać albo wszystkie dane, albo wcale. Natomiast uszkodzenia mechaniczne - według Marcina Musila - są przypadkami trudnymi, dysk trzeba bowiem fizycznie rozebrać i wykorzystując specjalistyczny sprzęt odczytywać zawartość talerzy. MBM Komputer jest jedną z niewielu firm w Polsce, które zajmują się naprawą uszkodzonych elektronicznie i mechanicznie nośników.

Kosztowne zaniedbanie

Czas trwania i cena usługi zależy od metody wykorzystywanej przy odzyskiwaniu danych. Zanim zostanie podjęta próba odczytu niesprawnego dysku, wykonuje się (trwającą zwykle jeden dzień ekspertyzę), aby stwierdzić, czy próba może być skuteczna. Gdy klient po wykonaniu ekspertyzy zrezygnuje z zakupu usługi, MBM Komputer pobiera opłatę w wysokości 400 zł. Nie ma jednolitego cennika, ale koszt odzyskiwania danych wynosi od 1500 zł za pełną usługę do 2 tys. USD za 1 GB zawartości dysku. W tym drugim przypadku cena zależy od pojemności dysku, a nie liczby zapisanych na nim informacji, ponieważ zawsze musi być przeanalizowana cała powierzchnia talerzy uszkodzonego napędu.

MBM Komputer oferuje dwie metody działania. Tańsza, ale dająca mniejsze gwarancje powodzenia - to użycie specjalistycznych programów, oraz dająca prawie 100-proc. pewność, polegająca na wykorzystaniu urządzenia, o którym przedstawiciele firmy nie chcą udzielać szczegółowych informacji. W przypadku uszkodzeń programowych cena wynosi mniej niż 5 tys. zł, natomiast w przypadku fizycznego uszkodzenia nośnika - 1-2 tys. USD za 1 GB pojemności dysku (a nie danych). Trzeba bowiem najpierw odczytać dane na dysku, a dopiero później spróbować nadać im konkretną strukturę.

Konserwacja i kasowanie

Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych oferują także inne, bardziej nietypowe usługi. MBM Komputer proponuje usługę konserwacji danych. Zdaniem Marcina Musila, problem roku 2000 może sprawić kłopoty tym, którzy archiwizują dane. Może się zdarzyć tak, że data zapisana w archiwum uniemożliwi jego odczytanie po 31 grudnia 1999 r. MBM Komputer oferuje klientom archiwizowanie danych na niższym poziomie, z pominięciem systemu operacyjnego, co wyklucza uzależnienie od daty.

Natomiast firma AVET, poza odzyskiwaniem danych, podejmuje się także 100-proc. ich usunięcia z dysku. Jeśli klientowi uda się odczytać choć jeden sektor z oryginalnymi danymi, nie pobiera za usługę opłaty. Dysk po wyczyszczeniu kwalifikuje się do ponownego użycia. Na specjalne życzenie firma może dysk uszkodzić fizycznie, tak aby już nikt z niego nie skorzystał.


TOP 200