W poszukiwaniu przywódców i świadomych pracowników

Dyrektorzy zarządzający z całego świata uważają, że rozwój liderów będzie rosnącym wyzwaniem jakie stawiają obecne czasy przed organizacjami biznesowymi. Ex aequo pod względem ważności stawiane jest zagadnienie pozyskania dla celów i wartości przedsiębiorstwa jego pracowników.

W sondażu przeprowadzonym przez The Conference Board wzięło udział 730 dyrektorów zarządzających z Ameryki Północnej, Azji i Europy. Obok codziennych trosk śnieżących skronie i brużdżących czoła dyrektorów zarządzających, jak utrzymanie lojalności klientów czy obcięcie kosztów działalności, wyrasta oto przed nimi gigantyczny problem rozwoju cech przywódczych i przywództwa o wysokiej jakości oraz zaangażowania pracowników dla najważniejszych celów firmy.

Ponad 30% ankietowanych dyrektorów zarządzających wybrało problem rozwoju i utrzymanie potencjalnych liderów w organizacji jako jeden z trzech głównych wyzwań w dziele zarządzania. Przewidują też, że w ciągu 5 lat problem ten będzie uciążliwie nabrzmiewał i zyskiwał coraz większe znaczenie. Zagadnienie to zostało wymienione zaraz za kwestią "utrzymania klientów" i "redukcji kosztów" jako najważniejsze we współczesnym zarządzaniu. Tyle samo ankietowanych CEO jako jeden z najważniejszych dla sukcesu firmy czynników uznało pozyskanie dla jej wizji pracowników; zdaniem 18% ankietowanych CEO w ciągu 5 lat stanie się to kwestią kluczową.

Oto inne ustalenia badania. Utrzymanie klientów pozostaje dla większości dyrektorów zarządzających zadaniem kluczowym: wskazało tak 44,5% ankietowanych, 33,4% uznało, że będzie tak i w 2008 roku. Redukcja kosztów to najważniejsze zadanie dla 43,2% ankietowanych, ale tylko 18,3% uważa, że będzie tak i za 5 lat. Kwestie sukcesji na najwyższych stanowiskach w zarządzie za ważne uznało 9%, za 5 lat będą one kluczowe zdaniem 27,4% ankietowanych. Odkrywanie talentów w firmie i ich pielęgnacja jest obecnie bardzo ważna według 12,3% ankietowanych, o tym, że będzie tak w 2008 roku przekonanych jest 22,3% ankietowanych. Poprawa innowacyjności i sposobów komercjalizacji produktu także pozostaje istotnym zagadnieniem w świecie dyrektorów. Dla ponad jednej czwartej ankietowanych - teraz i dla 27,7% - za 5 lat będzie to miało znaczenie bardzo duże.

Wywiady pogłębione dowiodły m.in., że CEO przewidują dalszą konsolidację świata biznesu - ponad granicami branż przemysłowych i państw. Wielu ankietowanych uważa wręcz, że około 2008 roku przybierze ona rozmiary lawiny. Przewidują ponadto eksplozję globalnego handlu, zwłaszcza w Azji, co będzie czynnikiem dominującym nad innymi w kształtowaniu konkurencji w 2008 roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200