W poszukiwaniu nowej formuły

Wśród 100 wystawców biorących udział w IV Międzynarodowych Targach Zarządzania Informacją InfoMan '95 firm komputerowych było nieco mniej niż przed rokiem. Mimo że oferta targowa została wzbogacona o produkty dla sektora kapitałowego (np. oprogramowanie dla biur maklerskich) oraz dla sektora ubezpieczeń, a także o wyposażenie biurowe (urządzenia do oprawiania dokumentów, niszczarki, kserokopiarki itp.) wynajęta powierzchnia zmiejszyła się o 8% w stosunku do ubiegłego roku.

Wśród 100 wystawców biorących udział w IV Międzynarodowych Targach Zarządzania Informacją InfoMan '95 firm komputerowych było nieco mniej niż przed rokiem. Mimo że oferta targowa została wzbogacona o produkty dla sektora kapitałowego (np. oprogramowanie dla biur maklerskich) oraz dla sektora ubezpieczeń, a także o wyposażenie biurowe (urządzenia do oprawiania dokumentów, niszczarki, kserokopiarki itp.) wynajęta powierzchnia zmiejszyła się o 8% w stosunku do ubiegłego roku.

W sektorze bankowym po raz kolejny wyróżniły się: Przedsiębiorstwo Techniki Bankowej elba z Wrocławia oraz CSBI z Warszawy. Elba tym razem otrzymała nagrodę za zintegrowany system bankowy Skarb, rok temu otrzymała nagrodę za system wspomagania decyzji RABA. CSBI, znany z systemu Bankier, z roku na rok rozszerza swoją ofertę. Tym razem nagrodzony został jego produkt Home Banking ułatwiający obsługę klientów.

Zainteresowanie wzbudziły także urządzenia do automatycznej obróbki dokumentów płatniczych firmy Kleindienst Datatechnik zaprezentowane przez Komtech. Pozwalają one na automatyczne sortowanie i obróbkę rachunków opłat, czeków, przelewów i kart kredytowych.

Oferta dla administracji państwowej była uboższa niż przed rokiem. Świadczy o tym także liczba produktów zgłoszonych do konkursu (zaledwie 6). Za najbardziej przydatny został uznany system ewidencji kadr SJEK krakowskiej firmy Fortech, wdrożony obecnie w 15 Urzędach Wojewódzkich.

Dla przedstawicieli administracji ważniejsze jednak było robocze spotkanie dyrektorów Terenowych Banków Danych i pełnomocników wojewodów z przedstawicielami administracji centralnej, jakie towarzyszyło targom przez cały czas ich trwania. W zasadzie można mówić o zakończeniu informatyzacji na poziomie lokalnym. Każde województwo dopracowało się własnego systemu informatycznego sprzężonego z systemami administracji samorządowej. Nadal natomiast sprawia trudności - ze względu na brak standardów - wymiana informacji między poszczególnymi ośrodkami wojewódzkimi oraz komunikacja z systemami informatycznymi administracji centralnej.

Rosnący w targach udział firm telekomunikacyjnych oraz zarządzających transferem informacji dowodzi wzrostu znaczenia, jakie dla prawidłowego funkcjonowania systemów bankowych, administracji i przemysłu ma sprawne i szybkie przesyłanie danych. Działalność jednej z nich, Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego "Telbank", została wyróżniona Nagrodą Specjalną przez Związek Banków Polskich.

Ofertę telekomunikacyjną dopełniał sprzęt telekomunikacyjny. Centrale cyfrowe były w ofercie gdańskiej firmy DGT, Siemensa (po raz pierwszy na InfoManie) oraz firmy SimTel reprezentującej niemiecki koncern Hicom. Urządzenia do teletransmisji danych oferowała natomiast gdańska firma CrossComm, a systemy przywoławcze - Polpager, Metro Bip i Telepage.

Spośród wielkich korporacji informatycznych na targach był obecny Unisys, Sun Microsystems i Digital. Swoją obecność w części seminaryjnej zaznaczył także Microsoft (polska wersja Windows 95), SAS Institute oraz Informix. Spośród największych polskich firm komputerowych w targach uczestniczył JTT, który prezentował najnowsze komputery ADAX.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200