W poszukiwaniu najlepszego pracownika

W ostatniej dekadzie coraz więcej mówi się o rozwoju pracowników. Kierownictwo firm zauważa, że środki wydawane na pojedyncze wydarzenia szkoleniowe nie przynoszą spodziewanego zwrotu. Szuka więc innych, skuteczniejszych metod rozwoju pracowników, wykorzystując przy tym wewnętrzny potencjał organizacji.

Polskie firmy chcą inwestować w swoich pracowników. Rozumieją, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych i rynkowego sukcesu - takie wnioski płyną z przeprowadzonego jesienią przez firmę doradczą House of Skills badania trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Analizie poddane zostały tendencje zachodzące na rynku pracy, na rynku szkoleń oraz oczekiwania wobec pracowników w przedsiębiorstwach. "Prezentowane trendy wskazują na poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących szkoleń - od właściwego wykorzystania dotacji unijnych do wdrażania najnowocześniejszych metod i koncepcji szkoleniowych" - komentuje zestawienie Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills.

Obecnie w firmach kładzie się nacisk na redukcję kosztów, a na menedżerach wywierana jest silna presja na osiąganie wyników. Problemem firm jest niedobór i rotacja talentów. Rynek pracy nie dostarcza odpowiednio wykwalifikowanych pracowników - absolwenci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Mamy do czynienia z wkraczającym na rynek pokoleniem Y (zwanym także 2.0) - doskonale poruszajacym się w świecie nowych technologii, potrafiącym wykorzystać do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych nowoczesne metody szkoleniowe oparte na technologii. Rynek szkoleń w Polsce zdominowany jest obecnie przez konkursy i przetargi na szkolenia dofinansowane z EFS przez Unię Europejską. Pojawiają się nowe podmioty, które chcą szkolić swoich pracowników.

W badaniu zostało przedstawionych dziesięć najistotniejszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim:

1. Rozwijanie pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej

Henryk Puszcz, wiceprezes zarządu Hause of Skills:Prowadzone działania rozwojowe coraz częściej są poddawane pomiarowi efektywności w postaci określania i mierzenia zwrotu z inwestycji. Dlatego istotna staje się dokładna analiza potrzeb, określenie luk kompetencyjnych, celów rozwojowych, planowanych wartości wskaźników biznesowych oraz realizacja rzetelnego procesu rozwojowego.

2. Uzupełnianie braków w edukacji pracowników dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę EFS

Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu Hause of Skills:Od wielu lat problemem polskiego rynku pracy jest rozmijanie się systemu oświaty z potrzebami pracodawców. Szczególnie dotkliwy jest brak kwalifikacji praktycznych, technicznych i specjalistycznych, przy nadmiarze absolwentów kierunków humanistycznych, pedagogicznych, ekonomicznych, z zakresu zarządzania.

3. Rosnące znaczenie programów zorientowanych na pozyskanie, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale

Małgorzata Majcherczyk, szef Centrum Kompetencji Systemy Oceny i Rozwoju Pracowników: Coraz więcej firm inwestuje w rozwój pracowników o najwyższym potencjale. Możliwość rozwoju jest jednym z podstawowych elementów przyciągania i motywowania najcenniejszych osób.


TOP 200