W polu czy już w zagrodzie

Wiele kontrowersji w mijającym roku wywołał system IACS, bez którego rolnicy mogą nie otrzymać dopłat do produkcji rolnej.

Wiele kontrowersji w mijającym roku wywołał system IACS, bez którego rolnicy mogą nie otrzymać dopłat do produkcji rolnej.

Za niecałe trzy miesiące okaże się, czy zapewnienia Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o gotowości systemu IACS są prawdziwe. System ten jest podstawowym narzędziem do obsługi systemu dopłat do gruntów rolnych oraz innych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Jeśli nie zostanie przygotowany w terminie, polscy rolnicy dopłat bezpośrednich nie otrzymają, a był to dla nich jeden z najważniejszych argumentów za wejściem Polski do UE.

Według informacji ARiMR dobiega końca wydawanie paszportów dla bydła. W grudniu 2003 r. rozpoczęła się rejestracja trzody chlewnej. Do połowy stycznia 2004 r. gotowy będzie także rejestr owiec i kóz. Oprogramowanie systemu IACS także będzie gotowe do końca stycznia przyszłego roku. Realizacja części nieinformatycznej jest na bieżąco poddawana audytowi zewnętrznemu.

Sieć informatyczna jest już zbudowana. Łączy ona wojewódzkie i powiatowe biura z centralą w Warszawie. Wobec zadań czekających Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trzeba będzie jednak zwiększyć w niej liczbę pracowników o ok. 1800 osób. W najmniejszych biurach powiatowych ARiMR zatrudnienie wyniesie 5-7 osób, ale w rejonach o najbardziej rozdrobnionym rolnictwie może przekroczyć nawet 100 osób. Wnioski rolników o dopłaty bezpośrednie muszą być też każdego roku kontrolowane. Przewiduje się, że taką kontrolą zostanie objętych co najmniej 5% gospodarstw rolnych.

Obecnie najważniejsza jest akredytacja ARiMR jako agencji płatniczej, wspierającej rolników ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Musi ona nastąpić nie później niż do 1 maja 2004 r.

Z punktu widzenia odbioru społecznego bardzo ważne jest, aby producent dostał "na wejściu" z systemu IACS gotowy, wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów. Teoretycznie jest to możliwe, ponieważ informacje o każdym z nich są w bazie. Beneficjant sprawdzałby przy okazji ich wiarygodność. Jeśli jednak byłoby to z pewnych względów niemożliwe, to należy nalegać na Agencję, aby dwustronicowy wniosek o dopłatę był już wypełniony. Wtedy rolnik mógłby taki wniosek otrzymać pocztą, co by znacząco usprawniło czas obsługi w oddziałach Agencji i poprawiło "obraz" systemu IACS.

System powinien działać od 15 kwietnia 2004 r. w zakresie możliwości przyjmowania wniosków o płatnościach, natomiast w zakresie funkcjonowania ewidencji - zaraz po wejściu w życie ustawy o płatnościach obszarowych (prawdopodobnie już w lutym 2004 r.).

Koszty systemu IACS
  • 307 mln zł - budowa systemu wraz z dostawami sprzętu i stworzeniem infrastruktury sieciowej

  • 30 mln zł - aneks dotyczący rozszerzenia go m.in. o funkcjezwiązane z obszarowym systemem dopłat bezpośrednich dla rolników
Personalne przetasowania

Od początku realizacji projektu IACS Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kierowało już pięciu prezesów. W tym tempie wymieniano kolejne osoby odpowiedzialne za budowę systemu mającego rozliczać dopłaty bezpośrednie. Pierwszym prezesem Agencji, który zresztą podpisał z HP Polska umowę na budowę systemu IACS, był Mirosław Mielniczuk (SKL). Zastąpił go Andrzej Śmietanko (PSL), po którym przyszedł do ARiMR - najbardziej kontrowersyjny z całej piątki szefów Agencji - Aleksander Bentkowski (PSL). Doprowadził on do zmiany umowy z HP. Pod jego adresem skierowano jednak najwięcej zarzutów, w tym o "inwestowanie w cudzą własność podczas remontów przyszłych biur ARiMR, brak prawnych zabezpieczeń interesów Agencji i opóźnienia we wprowadzaniu IACS". Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała na remonty i wyposażenie swoich oddziałów ponad 111 mln zł. Po nim obowiązki szefa ARiMR objął Jerzy Miller, który zrezygnował z tego stanowiska po zdymisjonowaniu Adama Tańskiego, ministra rolnictwa. Obecnie ARiMR kieruje Wojciech Pomajda (związany z SLD).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200