W pogoni za technologią

W Polsce przybywa prawników zajmujących się rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi informatyki. W tej dziedzinie gros regulacji prawnych dotyczy wirtualnych form aktywności firm i instytucji, stąd zwykło się już mówić o prawie internetowym (choć tak naprawdę dotyczy ono działalności elektronicznej w sieciach teleinformatycznych).

W Polsce przybywa prawników zajmujących się rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi informatyki. W tej dziedzinie gros regulacji prawnych dotyczy wirtualnych form aktywności firm i instytucji, stąd zwykło się już mówić o prawie internetowym (choć tak naprawdę dotyczy ono działalności elektronicznej w sieciach teleinformatycznych).

W pogoni za technologią
O ile jeszcze kilka lat temu problematyką tą zajmowali się indywidualni specjaliści, o tyle dziś każda licząca się kancelaria prawna ma co najmniej jednego pracownika zajmującego się e-prawem. Przybywa również książek i poradników dotyczących tej tematyki.

Książka Rafała Golaty Internet - aspekty prawne, będąc kolejną pozycją o podobnym tytule i tematyce (wcześniej na rynku księgarskim ukazały się Internet i Prawo oraz Prawo i Internet), cechuje się zwięzłością przy jednoczesnym kompleksowym ujęciu większości obowiązujących w Polsce regulacji prawnych dotyczących działalności internetowej - i oczywiście jest najbardziej aktualna; obowiązujące w tej materii w Polsce prawo ulega bowiem ciągłym zmianom.

Książka jest podzielona na trzy zasadnicze części - regulacje ustrojowe, rozwiązania e-prawa w praktyce cywilnej, sądowej i karnej oraz kwestie materialnoprawne. Dołączono do niej zbiór najważniejszych ustaw należących do obszaru prawa internetowego zarówno należącego do sfery publicznej, jak i prywatnej.

Rafał Golat: "Internet - aspekty prawne", Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2003

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200