W pełni wykorzystać potencjał SAP

Doświadczenia firmy Elektromontaż Poznań SA pokazują, że możliwości wykorzystania systemu klasy ERP są znacznie szersze niż wynikałoby to z pierwotnych założeń projektu wdrożeniowego. Wiele zależy jednak od pomysłowości.

System SAP został produkcyjnie uruchomiony w Elektromontażu Poznań SA w pierwszym kwartale 2003 roku. W początkowej fazie eksploatacji okazało się, że jego konfiguracja mogłaby zostać jeszcze bardziej rozbudowana, aby w szerszym zakresie spełniać potrzeby wewnętrzne. Dotyczyło to szczególnie modułu PS wspierającego zarządzanie projektami i przedsięwzięciami. Podjęto więc decyzję o rekonfiguracji i przełożeniu pełnego startu produkcyjnego na początek następnego roku. Dodatkowy czas miał pozwolić wykorzystanie w pełni wcześniej nieskonfigurowanych funkcjonalności. W ciągu 2003 roku trwały kolejne prace nad systemem, który w styczniu 2004 roku został uruchomiony w rozszerzonym zakresie.

Obecnie system w naszej firmie obejmuje większość obszarów biznesowych. Wdrożonych i w pełni funkcjonujących jest osiem modułów: HR (Kadry Płace), FI (Księgowość), AM (Środki trwałe), CO (Controlling), MM (Gospodarka materiałowa), SD (Sprzedaż i Dystrybucja), PP (Planowanie produkcji), PS (System projektowy). Tak szeroka integracja obszarów biznesowych w jednym systemie możliwa jest sprawna umożliwia sprawną wymianę danych. Dzięki temu system ERP jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą.

Obecnie system ERP obejmuje swoim zasięgiem całość procesów produkcji, usług i dystrybucji w firmie Elektromontaż Poznań. Jako taki stanowi platformę integrującą różne obszary działania przedsiębiorstwa i daje dostęp do szeregu informacji na temat realizowanych procesów. Poprzez korzystanie z aplikacji ERP mamy możliwość weryfikowania danych w czasie rzeczywistym, co ma ogromne znaczenie przy specyfice działalności naszego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jednocześnie prowadzimy kilka budów na terenie całej Polski, a istotnym elementem podejmowania kluczowych decyzji dla danego projektu jest posiadanie bieżących informacji. Integracja tak wielu obszarów w jednym systemie stanowi również ułatwienie z punktu widzenia zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Budowanie przewagi dzięki ERP

Większość firm wdraża systemy klasy ERP w ograniczonym stopniu zapominając, że tak naprawdę tylko uruchomienie ERP w zakresie wszystkich kluczowych procesów pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Oczywiście, samo wdrożenie systemu zintegrowanego nie gwarantuje rozwiązania wszystkich problemów w firmie. Aby system ERP budował prawdziwą przewagę konkurencyjną, muszą mu towarzyszyć efektywne praktyki zarządzania i ciągłość doskonalenia. Należy go stale modyfikować, modernizować i dostosowywać do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych. System powinien działać jak żywy organizm rozwijający się równolegle do zmian zachodzących w całej organizacji. Imperatywem i swego rodzaju wyzwaniem jest również ciągłe dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawnych w naszym kraju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200