W pełni wykorzystać potencjał SAP

W zakresie zmian kluczowa jest ciągła komunikacja pomiędzy działem IT, zarządem i pozostałymi komórkami organizacyjnymi firm. Takie podejście daje możliwość śledzenia na bieżąco zmian zachodzących w firmie oraz związanych z nimi oczekiwaniami oczekiwań w stosunku do systemu ERP. W dzisiejszym świecie, gdzie potrzeba informacji i wymiany danych jest tak duża, działy IT nie mogą istnieć w odosobnieniu od strategii i działalności operacyjnej firmy. W naszej firmie jednym z przejawów takiej współpracy jest tworzenie aplikacji odpowiadających na potrzeby zarządu i pracowników. Rozwiązania takie są u nas tworzone przy wykorzystaniu pakietu Lotus Notes w oparciu o zarządzanie procesowe. Aplikacja integruje się z danymi zawartymi w systemie SAP ERP.

Samodzielnie i pod kątem potrzeb

W systemie na bieżąco wprowadzane są mniejsze i większe zmiany usprawniające funkcjonowanie poszczególnych modułów. Przykładowo dla modułu planowania produkcji zmieniona została konfiguracja dotycząca rozliczania czasu pracy pracowników Zakładu Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych. Powstał też program usprawniający działania związane z zapotrzebowaniem i wydawaniem materiałów na zlecenie produkcyjne. Istotnym etapem rozwoju systemu było wdrożenie rozwiązań analitycznych wchodzących w skład pakietu SAP Business Intelligence. Ich funkcjonalnością objęto wszystkie moduły działającego systemu ERP. W przyszłości planujemy wykorzystać również funkcjonalności oprogramowania SAP Business Objects. Znaczącym projektem w zakresie SAP było również rozszerzenie jego zasięgu na trzy nowe jednostki biznesowe w zakresie zbliżonym do tego, w jakim funkcjonuje Elektromontaż Poznań.

Należy nadmienić, że wsparcie systemu - rozumiane jako rozwój jego możliwości pod kątem potrzeb organizacji - jest przeważnie wykonywane samodzielnie przez dział IT. Podobnie zresztą jest w przypadku rekonfiguracji oraz większości prac modernizacyjnych systemu ERP od strony funkcjonalnej i technicznej. Na zewnątrz zlecane są jedynie większe projekty. Innym przejawem zaangażowania działu IT w realizację strategii i działań operacyjnych firmy jest wprowadzanie specyficznych nowatorskich rozwiązań. Przykładem jest automatyczne rozliczanie faktur od operatora telefonii komórkowej. Taka funkcjonalność znacznie skraca czas związany ze szczegółowym księgowaniem kosztów telefonów.

Jakub Zakrzewski jest dyrektorem Biura Informatyki firmy Elektromontaż Poznań.


TOP 200