W październiku ruszają Studia Podyplomowe IT Business Management AGH

To pierwszy tego typu kierunek w skali całego kraju. Studia kształcą w zakresie strategicznego zarządzania organizacją IT, budowania i kierowania zespołami, przywództwa, nowoczesnej ekonomii, finansów przedsiębiorstwa oraz umiejętności menedżerskich.

Celem studiów podyplomowych jest edukacja osób, które wybierają ścieżkę menedżerską w branży IT. Studia są kierowane do liderów, kierowników oraz specjalistów z potencjałem na rozwój w obszarze menedżerskim w sektorze IT.

Program studiów został skonstruowany z myślą o inżynierach oraz osobach, które mogą wykazać się doświadczeniem technicznym w branży IT i chcą poszerzyć swoje kompetencje w celu rozwoju w obszarze menedżerskim. Umiejętności, które będzie można zdobywać w trakcie studiów obejmują kluczowe obszary dla przywództwa: strategiczne zarządzanie, rozwój umiejętności menedżerskich, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz ekonomia i finanse przedsiębiorstwa.

Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy; osoby posiadające praktyczne doświadczanie w pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania zespołami, działami, produktem i projektami w branży IT oraz kreują nowe trendy w tym zakresie.

Justyna Pawlak-Mihułka - pomysłodawca i opiekun merytoryczny: "Studia są odpowiedzią na deficyt umiejętności przywódczych, tak niezbędnych szczególnie w organizacjach high-tech. Zwróciliśmy uwagę na rozwijanie potencjału i możliwość nauczenia się pewnych technik, narzędzi i postaw pomagających w budowaniu pozycji lidera. W branży IT efektywny lider to z jednej strony osoba techniczna, posiadająca wiedzę i umiejętności programistyczne oraz najczęściej wywodząca się ze stanowisk specjalistyczno-programistycznych. Dzięki temu może być autorytetem dla pozostałych członków zespołu. Z drugiej strony, osoby techniczne wybierające lub awansowane do roli lidera bądź menedżera, nawet posiadając naturalne umiejętności w tej dziedzinie, potrzebują szerokiego wsparcia. My to wsparcie kompleksowo zapewniamy, dając możliwość uczestniczenia w praktycznych kursach prowadzonych przez ekspertów m.in z Objectivity, SmartRecruiters, Motorola Solutions, Brainly, Luxoft, Sabre, Bottega IT Minds."

Więcej informacji o kierunku na http://business-management.pl/rekrutacja-i-kontakt/


TOP 200