W paczce raźniej. Wdrożenie platformy Salesforce w DPD Polska

Materiał promocyjny W jakiej branży terminowość, czyli czas realizacji zlecenia, liczy się najbardziej? Oczywiście, w sektorze przesyłek ekspresowych. Trudno jednak egzekwować to założenie bez nowoczesnych, wszechstronnych narzędzi wsparcia i obsługi procesów sprzedażowych.

Współczesne otoczenie biznesowe podlega dynamicznym zmianom. W ślad za nimi idą zmieniające się potrzeby firmowego działu sprzedaży: nowoczesny handlowiec potrzebuje stałego i szybkiego dostępu do informacji, aby efektywnie działać – zawsze dotrzeć na czas, w każde miejsce i do każdego klienta. Dowodzi tego wdrożenie platformy Salesforce, przeprowadzone w spółce DPD Polska.

Pracownicy tego przedsiębiorstwa logistycznego przez długi czas używali open source’owego systemu do zarządzania relacjami z klientem. Jednak ten CRM nie do końca spełniał oczekiwania użytkowników, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wydajnościowym – miewał poważne problemy z płynnym przetwarzaniem danych. Ze względu na rozproszoną strukturę działu sprzedaży oraz specyficzny tryb pracy użytkowników systemu CRM (duża część czasu pracy spędzana w terenie), DPD Polska potrzebowało aplikacji umożliwiającej szybki i łatwy dostęp do informacji o aktualnych i potencjalnych klientach.

Dlatego podjęto decyzję o przejściu na platformę Salesforce – sprawdzone i uznane narzędzie do zarządzania relacjami z klientami. Implementację systemu powierzono firmie Gemini, która specjalizuje się we wdrożeniach rozwiązań CRM.

„Zaufaliśmy marce Salesforce, ponieważ to światowy lider w rozwiązań CRM w chmurze, wspierających sprzedaż i obsługę klienta. System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz wysoką elastyczność w adaptacji do zmieniających się wymagań. Po prawie dwóch latach użytkowania nie jestem w stanie wskazać słabych stron tego rozwiązania” – powiedziała Karolina Pietruszka z DPD Polska.

System Salesforce, jako rozwiązanie chmurowe, pozwala użytkownikowi, niezależnie od miejsca, w którym ten przebywa, na szybki dostęp do informacji. Pracownicy stacjonujący w oddziałach DPD Polska oraz wspierający przedstawicieli terenowych mają możliwość błyskawicznego wygenerowania zestawu dokumentów handlowych niezbędnych przy pracy z klientem. Z kolei w czasie pracy w terenie nie jest potrzebny komputer ani zdalny dostęp do sieci firmowej. Aby uzyskać potrzebne dane wystarczy aplikacja mobilna, którą oferuje Salesforce.

A to nie koniec korzyści ze stosowania systemu. Platforma jest przyjazna dla użytkownika i pracownicy działu sprzedaży chętnie z niej korzystają, widząc realne korzyści z użytkowania. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest możliwość szybkiej adaptacji systemu do zmian oraz ograniczenie zaangażowania działu IT w rozwój aplikacji. Tym samym przedsiębiorstwo ponosi niższe koszty związane z infrastrukturą techniczną oraz zasobami potrzebnymi do jej utrzymania. System charakteryzuje się również dużą elastycznością. Administrator systemu może dopasowywać aplikację do wymagań użytkowników bez konieczności przeprowadzania dodatkowych dostosowawczych prac programistycznych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia, pobierz white paper.