W okopach Bośni

ADAMS

Aby kontrolować ruch międzynarodowych sił wchodzących w skład IFOR/SFOR i koordynować go, było konieczne opracowanie odpowiedniego systemu nadzoru. Agencja NC3A postanowiła wdrożyć Wspólny System Rozwoju i Ruchu (Allied Deployment and Movement System – ADAMS), jako narzędzie wspierania decyzyjnego.

Zgodnie z metodologią prac agencji, zanim system został uruchomiony, naukowcy NC3A w swojej siedzibie poddali go testom i symulacji działania. Określono potrzebny zasób danych do pracy systemu, ustalono mechanizm jego wdrażania. Aby każde z państw mogło na bieżąco przekazywać informacje do systemu, jego końcówki zostały zainstalowane w poszczególnych dowództwach sprzymierzonych sił. Transmisja danych odbywa się przy użyciu komercyjnych łączy ISDN o przepustowości 64 kb/s oraz natowskiego systemu łączności satelitarnej SATCOM.

SFOR – Systemy Kontroli i Dowodzenia

Kwatera Główna SFOR w Sarajewie jest połączona z dowództwami trzech międzynarodowych korpusów przy użyciu łączności satelitarnej na bazie mechanizmów sieci CRONOS. W niektórych przypadkach praca z wykorzystaniem SATCOM jest uzupełniana liniami dzierżawionymi od lokalnych kompanii telekomunikacyjnych.

W założeniach szkielet sieci dowodzenia miał być niezawodny, przyjazny dla użytkownika, a przede wszystkim efektywny. Według specjalistów agencji, CRONOS spełnia te cechy - sieć, która działa w siedzibie SFOR, ma przepustowość 100 MB/s, co pozwala sprawnie wykonywać pracę na kilkuset stacjach roboczych jednocześnie.

Większość informacji jest rozsyłana pocztą elektroniczną. Agencja planuje wlrótce zastosować WWW jako metodę dostępu do informacji, co - być może - zakończy się powstaniem wirtualnego centrum dowodzenia.

Ponadto możliwości transmisji danych w technologii ISDN umożliwiają przeprowadzanie wideokonferencji, które są wykorzystywane w procesie dowodzenia i szkolenia jednostek działających w Bośni.

Za sprawne funkcjonowanie systemu łączności i dalszy jej rozwój odpowiada Agencja NC3A.

CRESP

SFOR wykorzystuje również narzędzia do monitorowania sytuacji i tworzenia raportów, tzw. CRESP. Dzięki niemu dowództwo wie o wszystkich wydarzeniach, które przekazują posterunki międzynarodowych sił, zna aktualne rozmieszczenie oddziałów SFOR i stron konfliktu, a także lokalizacje pól minowych.

GIS

Dowództwo sił pokojowych w Bośni stosuje system informacji geograficznej, który zawiera 24 GB danych. Do niego odpowiednio opracowywane są mapy (8-bitowa skala szarości, redukcja rozdzielczości) i dołączane do informacji z baz danych, np. CRESP. Istnieje też możliwość poprawy ostrości i kontrastu map.


TOP 200