W miarę wzrostu popularności pracy zdalnej, zmieniają się relacje pracowników z ich miejscami pracy

Nowe badania przeprowadzone przez platformę do współpracy Miro pokazały, że priorytety pracowników ulegają zmianie, a w kwestii czerpania wartości z pracy pojawiają się wyraźne podziały pokoleniowe.

Startup Stock Photos (CCO)

Nowe badania przeprowadzone przez platformę do współpracy wizualnej Miro wykazały postępującą zmianę w relacji pracowników z ich pracą. Obecnie zdecydowana większość pracowników wiedzy kwestionuje miejsce, w którym chce pracować, więzi, które chce budować ze współpracownikami oraz to, czego potrzebuje i oczekuje od swojej pracy.

Po przeprowadzeniu ankiety wśród 2 053 biurowych pracowników merytorycznych w całej Ameryce Północnej na temat ich relacji z pracą, Miro wysnuło wnioski, że chociaż 90% pracowników nie chce być w biurze w pełnym wymiarze godzin, to obecni pracownicy hybrydowi rzadziej twierdzą, że ich relacje ze współpracownikami uległy poprawie w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

Zobacz również:

  • Koniec pracy zdalnej w Twitterze - zapowiedź Elona Muska
  • Między Wielką Rezygnacją a Galopującą Inflacją. Prognozy dla branży IT

Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące poza biurem przez większość tygodnia pracy nie chcą nawiązywać bliższych relacji ze swoimi współpracownikami. Wielu pracowników hybrydowych i zdalnych poszukuje alternatywnych metod nawiązywania kontaktów, zwłaszcza teraz, kiedy trudniej jest nawiązać spontaniczne rozmowy przy służbowym ekspresie do kawy.

Ponieważ tylko 33% pracowników merytorycznych pracuje w biurze w pełnym wymiarze godzin, co oznacza spadek z poziomu 72% przed pandemią, analitycy Miro odkryli, że pracownicy hybrydowi o 61% częściej niż pracownicy stacjonarni twierdzą, że współpraca nad projektami jest najlepszym sposobem na zacieśnienie relacji w pracy.

Ponadto 29% ankietowanych pracowników hybrydowych twierdzi, że współpraca jest najlepszym sposobem budowania relacji ze współpracownikami, w porównaniu do zaledwie 18% osób pracujących stacjonarnie. Wynika to z faktu, że o ile wcześniej pracownicy mogli polegać na przypadkowych pogawędkach w biurze w celu budowania relacji ze współpracownikami, o tyle obecnie współpraca nad projektami w pracy jest ich ulubioną metodą rozwijania i pielęgnowania tych relacji.

Badania Miro wykazały również, że organizacje, które pomagają swoim pracownikom rozwijać więzi ze współpracownikami, prawdopodobnie odnotują lepsze wskaźniki retencji. Według danych, spośród 40% respondentów, którzy nie planują odejść z pracy w ciągu najbliższego roku, głównym powodem ich pozostania są więzi, jakie nawiązali ze swoimi współpracownikami.

Co więcej, trend ten występuje w wielu grupach wiekowych, które obecnie tworzą siłę roboczą - zarówno pokolenie Z, jak i osoby z wyżu demograficznego urodzone odpowiednio w latach 1997-2010 i 1946-1964 twierdzą, że poczucie więzi z kolegami i brak chęci opuszczenia zespołu jest głównym powodem, dla którego prawdopodobnie pozostaną w swojej pracy i mało prawdopodobne jest, że będą szukać pracy gdzie indziej w ciągu najbliższego roku.

Pracownicy martwią się o wiele rzeczy, nie tylko o wysokość wynagrodzenia

Ze względu na rozpędzającą się inflację, znalezienie pracy z przyzwoitym wynagrodzeniem jest kluczowym zmartwieniem dla większości pracowników. Badania Miro pokazują jednak, że wynagrodzenie finansowe nie jest już jedynym czynnikiem decydującym o podjęciu pracy, a lokalizacja i elastyczność czasowa znajdują się obecnie wysoko na liście priorytetów osób poszukujących zatrudnienia.

Świadczy o tym fakt, że spośród badanych tylko 25% przedstawicieli pokolenia X i 24% millenialsów urodzonych odpowiednio w latach 1965-1980 i 1981-1996 twierdzi, że spadek wynagrodzenia byłby najważniejszym czynnikiem decydującym o przyjęciu wymarzonej pracy. W przypadku przedstawicieli pokolenia Z i wyżu demograficznego, badanie wykazało, że byliby oni najbardziej skłonni odrzucić ofertę pracy, gdyby wymagała ona od nich zmiany miejsca zamieszkania - 19% przedstawicieli pokolenia Z i 23% wyżu demograficznego stwierdziło, że odrzuciliby wymarzoną pracę, gdyby oznaczała ona konieczność przeprowadzki.

Ponieważ pracownicy nadal zastanawiają się nad tym, czego chcą i potrzebują w pracy, rozwinęła się również różnica pokoleniowa, jeśli chodzi o czerpanie wartości z pracy. Z badania Miro wynika, że pokolenie Z i pokolenie wyżu demograficznego częściej traktuje priorytetowo możliwości rozwoju i uczenia się, przy czym 42% pokolenia Z i 37% pokolenia wyżu demograficznego stwierdziło, że ich relacje z menedżerami uległy poprawie, ponieważ są oni zachęcani do rozwoju zawodowego. Z kolei 40% millenialsów i 47% przedstawicieli pokolenia X jako powód poprawy relacji z menedżerami wymieniło poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W komentarzach zamieszczonych obok wyników badania Paul D’Arcy, szef marketingu Miro, powiedział, że hybryda może być najlepszym z obu światów, ale tylko wtedy, gdy liderzy pracują strategicznie i celowo, aby uczynić ją bardziej ludzką. „W obliczu zmęczenia i wypalenia zawodowego, społeczna strona pracy - czyli nasze relacje z kolegami, menedżerami i liderami - może pomóc utrzymać zaangażowanie i zadowolenie ludzi. W miarę jak projektujemy nasze nowoczesne modele pracy pod kątem trwałości, badanie 'The Ways We Work' podkreśla znaczenie włączenia pracowników w proces planowania”.

Dodał, że poprzez osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy elastycznością i autonomią oraz nacisk na momenty głębokiego połączenia i angażującej współpracy, organizacje mogą stworzyć humanocentryczną kulturę pracy, która działa dla wszystkich.

Źródło: Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200