W miarę wzrostu popularności pracy zdalnej, zmieniają się relacje pracowników z ich miejscami pracy

Nowe badania przeprowadzone przez platformę do współpracy Miro pokazały, że priorytety pracowników ulegają zmianie, a w kwestii czerpania wartości z pracy pojawiają się wyraźne podziały pokoleniowe.

Startup Stock Photos (CCO)

Nowe badania przeprowadzone przez platformę do współpracy wizualnej Miro wykazały postępującą zmianę w relacji pracowników z ich pracą. Obecnie zdecydowana większość pracowników wiedzy kwestionuje miejsce, w którym chce pracować, więzi, które chce budować ze współpracownikami oraz to, czego potrzebuje i oczekuje od swojej pracy.

Po przeprowadzeniu ankiety wśród 2 053 biurowych pracowników merytorycznych w całej Ameryce Północnej na temat ich relacji z pracą, Miro wysnuło wnioski, że chociaż 90% pracowników nie chce być w biurze w pełnym wymiarze godzin, to obecni pracownicy hybrydowi rzadziej twierdzą, że ich relacje ze współpracownikami uległy poprawie w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

Zobacz również:

  • Optymizm prezesów
  • Praca zdalna tylko dla wybranych Polaków. Badanie ClickMeeting

Nie oznacza to jednak, że osoby pracujące poza biurem przez większość tygodnia pracy nie chcą nawiązywać bliższych relacji ze swoimi współpracownikami. Wielu pracowników hybrydowych i zdalnych poszukuje alternatywnych metod nawiązywania kontaktów, zwłaszcza teraz, kiedy trudniej jest nawiązać spontaniczne rozmowy przy służbowym ekspresie do kawy.

Ponieważ tylko 33% pracowników merytorycznych pracuje w biurze w pełnym wymiarze godzin, co oznacza spadek z poziomu 72% przed pandemią, analitycy Miro odkryli, że pracownicy hybrydowi o 61% częściej niż pracownicy stacjonarni twierdzą, że współpraca nad projektami jest najlepszym sposobem na zacieśnienie relacji w pracy.

Ponadto 29% ankietowanych pracowników hybrydowych twierdzi, że współpraca jest najlepszym sposobem budowania relacji ze współpracownikami, w porównaniu do zaledwie 18% osób pracujących stacjonarnie. Wynika to z faktu, że o ile wcześniej pracownicy mogli polegać na przypadkowych pogawędkach w biurze w celu budowania relacji ze współpracownikami, o tyle obecnie współpraca nad projektami w pracy jest ich ulubioną metodą rozwijania i pielęgnowania tych relacji.

Badania Miro wykazały również, że organizacje, które pomagają swoim pracownikom rozwijać więzi ze współpracownikami, prawdopodobnie odnotują lepsze wskaźniki retencji. Według danych, spośród 40% respondentów, którzy nie planują odejść z pracy w ciągu najbliższego roku, głównym powodem ich pozostania są więzi, jakie nawiązali ze swoimi współpracownikami.

Co więcej, trend ten występuje w wielu grupach wiekowych, które obecnie tworzą siłę roboczą - zarówno pokolenie Z, jak i osoby z wyżu demograficznego urodzone odpowiednio w latach 1997-2010 i 1946-1964 twierdzą, że poczucie więzi z kolegami i brak chęci opuszczenia zespołu jest głównym powodem, dla którego prawdopodobnie pozostaną w swojej pracy i mało prawdopodobne jest, że będą szukać pracy gdzie indziej w ciągu najbliższego roku.

Pracownicy martwią się o wiele rzeczy, nie tylko o wysokość wynagrodzenia

Ze względu na rozpędzającą się inflację, znalezienie pracy z przyzwoitym wynagrodzeniem jest kluczowym zmartwieniem dla większości pracowników. Badania Miro pokazują jednak, że wynagrodzenie finansowe nie jest już jedynym czynnikiem decydującym o podjęciu pracy, a lokalizacja i elastyczność czasowa znajdują się obecnie wysoko na liście priorytetów osób poszukujących zatrudnienia.

Świadczy o tym fakt, że spośród badanych tylko 25% przedstawicieli pokolenia X i 24% millenialsów urodzonych odpowiednio w latach 1965-1980 i 1981-1996 twierdzi, że spadek wynagrodzenia byłby najważniejszym czynnikiem decydującym o przyjęciu wymarzonej pracy. W przypadku przedstawicieli pokolenia Z i wyżu demograficznego, badanie wykazało, że byliby oni najbardziej skłonni odrzucić ofertę pracy, gdyby wymagała ona od nich zmiany miejsca zamieszkania - 19% przedstawicieli pokolenia Z i 23% wyżu demograficznego stwierdziło, że odrzuciliby wymarzoną pracę, gdyby oznaczała ona konieczność przeprowadzki.

Ponieważ pracownicy nadal zastanawiają się nad tym, czego chcą i potrzebują w pracy, rozwinęła się również różnica pokoleniowa, jeśli chodzi o czerpanie wartości z pracy. Z badania Miro wynika, że pokolenie Z i pokolenie wyżu demograficznego częściej traktuje priorytetowo możliwości rozwoju i uczenia się, przy czym 42% pokolenia Z i 37% pokolenia wyżu demograficznego stwierdziło, że ich relacje z menedżerami uległy poprawie, ponieważ są oni zachęcani do rozwoju zawodowego. Z kolei 40% millenialsów i 47% przedstawicieli pokolenia X jako powód poprawy relacji z menedżerami wymieniło poszanowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W komentarzach zamieszczonych obok wyników badania Paul D’Arcy, szef marketingu Miro, powiedział, że hybryda może być najlepszym z obu światów, ale tylko wtedy, gdy liderzy pracują strategicznie i celowo, aby uczynić ją bardziej ludzką. „W obliczu zmęczenia i wypalenia zawodowego, społeczna strona pracy - czyli nasze relacje z kolegami, menedżerami i liderami - może pomóc utrzymać zaangażowanie i zadowolenie ludzi. W miarę jak projektujemy nasze nowoczesne modele pracy pod kątem trwałości, badanie 'The Ways We Work' podkreśla znaczenie włączenia pracowników w proces planowania”.

Dodał, że poprzez osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy elastycznością i autonomią oraz nacisk na momenty głębokiego połączenia i angażującej współpracy, organizacje mogą stworzyć humanocentryczną kulturę pracy, która działa dla wszystkich.

Źródło: Computerworld.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200