W maju Hoga.pl przeprowadzi publiczną emisje akcji

Pomimo spekulacji dotyczących ewentualnej rezygnacji portalu z wejścia na giełdę, zarząd spółki zapowiada publiczną emisję akcji w dniach 9 - 16 maja.

W dniu 13 marca br. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartościowych spółki HOGA.PL S.A. Zarząd firmy informuje, że w dniach 9 - 16 maja 2001 r. zostanie przeprowadzona publiczna emisja akcji spółki.

Zobacz również:


TOP 200