W kontakcie z trendami

O sposobach na optymalne wykorzystanie narzędzi contact center do realizacji celów biznesowych dyskutowano podczas konferencji "Contact center - skuteczne wsparcie dla Twojego biznesu" zorganizowanej we współpracy z partnerami Microsoft i Genesys przez Qumak-Sekom.

Osposobach na optymalne wykorzystanie narzędzi contact center do realizacji celów znesowych dyskutowano podczas konferencji "Contact center - skuteczne wsparcie dla Twojego biznesu" zorganizowanej we współpracy z partnerami Microsoft i Genesys przez .

Zaproszeni prelegenci mówili o rosnących kosztach związanych z obsługą organizacji contact center oraz wzroście oczekiwań klientów. Przeciętny Europejczyk nie jest w stanie zaakceptować oczekiwania na połączenie z agentem przez czas dłuższy niż 67 s. Dyskutowano także wady i zalety outsourcingu usług contact center. Przedstawiciel firmy Genesys mówił o najnowszych trendach w obsłudze klientów. W szczególności podkreślano konieczność zintegrowania organizacji contact center z procesami biznesowymi i strategią firmy.

Podczas spotkania poruszano także tematy dotyczące skutecznego łączenia funkcjonalności contact center z systemem i roli, jaką może odgrywać CRM analityczny. Prezentowano możliwości rozwiązania Microsoft Dynamics CRM 3.0 opartego na platformie Microsoft .Net i współpracującego z takimi technologiami jak Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server czy Microsoft Visual Studio. Szczególny nacisk położono na jego możliwości w obszarze BI.

Projektowanie, implementowanie, rozwój i integracja rozwiązań klasy CRM to jeden z kluczowych obszarów działalności Qumak-Sekom. Klientami firmy w tym obszarze są m.in. Polkomtel i PTK Centertel.


TOP 200