W kierunku zielonej transformacji i sukcesu biznesowego

Ważnym zadaniem transformacji klimatyczno-energetycznej jest wdrażanie i stosowanie rozwiązań technologicznych, które są przyjazne dla środowiska. Grupa KMD jest ekspertem digitalizacji sektora publicznego i prywatnego w Danii, ale także pierwszoligowym graczem w obszarze green IT. Rozmowa z Dariuszem Kubackim, prezesem zarządu KMD Poland.

KMD od dawna bierze czynny udział w cyfryzacji społeczeństwa Danii, a oddział w Polsce wspomaga ten proces. Jakich obszarów dotyczą te działania?

Historia KMD związana z cyfryzacją Danii jest bardzo długa. Od niemal 50 lat tworzymy systemy i rozwiązania technologiczne, które digitalizują duńską gospodarkę i administrację publiczną. Odnieśliśmy w tym obszarze sukces, ponieważ w roku 2018 i 2020 ONZ uznało Danię za lidera cyfrowego sektora publicznego na świecie. Jednak nasze strategiczne cele sięgają dalej. W KMD projektujemy również rozwiązania dla sektora prywatnego z obszaru bankowości, prywatnych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i emerytalnych.

Kluczową rolę w tym procesie odgrywa oddział KMD w Polsce, w którym w ciągu ostatnich sześciu lat zatrudniliśmy ponad 550 ekspertów. To dzięki ich wysokim kompetencjom, kretywności, sprawczości i chęci posiadania wpływu na rozwój naszej organizacji odnosimy dotychczasowe sukcesy biznesowe.

W ostatnich latach firmy przechodzą przyspieszoną transformację cyfrową, a jednym z jej elementów jest transformacja energetyczna. Co ona oznacza dla państwa i jak misja związana z ochroną środowiska realizowana jest w Polsce?

Nasz dział R&D stale rozwija oprogramowanie, jakie wspiera wytwórców, dystrybutorów energii oraz wszystkich klientów, dla których istotna jest efektywność energetyczna. Mogę podać tu trzy przykłady. Pierwszy to dystrybutorzy energii, którzy potrzebują rozwiązań analitycznych nakierowanych na osiąganie jak największych przychodów z działalności oraz optymalizację procesu dystrybucji tak, by odbywał się on przy jak najmniejszych stratach energii. Kolejny przykład to wsparcie dla firm działających w obszarze energii odnawialnej. W Danii, a właściwie w całej Skandynawii, kładzie się nacisk na rozwój technologii pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Wynika to z korzystnej polityki, która efektywnie zachęca do jej produkcji i wykorzystania, tworząc do tego odpowiednie możliwości i warunki. Dzięki takiemu podejściu kraje skandynawskie są pionierem w obszarze energii odnawialnej i wyprzedzają pozostałe państwa Europy. Systemy tworzone w polskim oddziale KMD, takie jak KMD Elements, pomagają użytkownikom oraz indywidualnym producentom zielonej energii uzyskiwać i rozliczać rządowe dopłaty. Następny przykład to duzi korporacyjni i przemysłowi konsumenci energii elektrycznej. Nasz produkt – KMD Energy Key – pozwala analizować wykorzystanie energii i jej optymalizację w wielkich obiektach, takich jak lotniska. Jest przeznaczony do obsługi procesów biznesowych związanych z odzyskiwaniem i zabezpieczaniem jakości danych energetycznych z różnych źródeł, w różnym czasie.

Mamy więc trzy różne spojrzenia, z jednej strony firmy energetyczne z obszaru produkcji i dystrybucji, z drugiej producenci energii odnawialnej, a z trzeciej przemysłowi konsumenci energii. Dla wszystkich tych obszarów tworzymy rozwiązania IT sprzyjające zielonej transformacji, które w dużej części projektujemy w Warszawie.

Świadomość ekologiczna powinna się zaczynać od budowy odpowiedniej kultury organizacji. Firmy skandynawskie słyną z kultury proekologicznej, a jak realizuje ją państwa firma?

Na naszą kulturę ekologiczną składa się wiele elementów, poczynając od lokalizacji i wyposażania biura, aż po tworzone rozwiązania technologiczne. Sam wybór biura nie był przypadkowy. Mieści się ono w budynku posiadającym ekologiczne certyfikaty i jest usytuowane przy stacji metra, żeby pracownicy mogli korzystać z transportu publicznego. Oferujemy różnego rodzaju benefity powiązane z ekologią. Proekologiczną kulturę organizacji odzwierciedlają też nasze produkty i rozwiązania. Wiele z nich przeznaczonych jest do wykorzystania w obszarach podlegających ścisłym regulacjom środowiskowym, tak więc muszą spełniać określone kryteria. Jeśli chodzi o świadomość proekologiczną, to można brać przykład z instytucji będących naszymi klientami w Skandynawii, którzy są już na takim jej poziomie, że ochrona środowiska stała się elementem ich wewnętrznej kultury. Liczymy na podobny scenariusz w Polsce, dlatego w naszym oddziale KMD staramy się zmienić sposób myślenia na bardziej przyjazny klimatowi poprzez angażowanie naszych pracowników w wiele ekologicznych działań z zakresu Corporate Social Responsibility, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Polska również podąża powoli w stronę rozwijania świadomości proekologicznej. W jaki sposób państwo, jako duńska firma, która jest pionierem w zakresie zielonej energii, będą towarzyszyć transformacji klimatycznej w Polsce?

Opowiem, jak robimy to w Danii, która stanowi dla nas punkt odniesienia. Rząd duński postawił sobie ambitniejszy cel niż inne kraje i dąży do zredukowania do 2030 r. emisji CO2 o 70%. Aby zrealizować to zadanie, potrzebne są wspólne działania wszystkich sektorów gospodarki, bez wyjątku. W Danii w ramach rządowego partnerstwa dla klimatu przewodzimy grupie roboczej złożonej z wielu firm z sektora IT, usług i konsultingu. Naszym wspólnym celem jest świadoma eliminacja negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. To partnerstwo to ważny element duńskiej strategii biznesowej KMD.

Nasze holistyczne podejście do kwestii klimatycznych przejawia się również w procesie cyfryzacji sektora publicznego. Towarzysząc obywatelom przez ich życie – od narodzin, po edukację, poszukiwanie pracy czy przejście na emeryturę – dokładnie analizujemy jej każdy etap pod kątem nie tylko technologii, ale i ekologii, przyczyniając się do optymalizacji zużycia energii w całym społeczeństwie. Mimo że już teraz nasze rozwiązania technologiczne odgrywają kluczową rolę w procesie optymalizacji i całej transformacji klimatycznej, to jesteśmy jeszcze, nie tylko w Danii czy Polsce, ale na całym świecie, przed odkryciem nowej platformy czy technologii, która zmieni sposób myślenia i pozwoli efektywniej zarządzać wykorzystaniem energii na skale globalną.

Jeśli chodzi o Polskę, to nie oferujemy tu jeszcze konkretnych rozwiązań proekologicznych, ale budujemy świadomość i edukujemy klientów w tym obszarze. Mamy nadzieję, że również KMD Polska będzie brało czynny udział w polskiej zielonej transformacji, w której kierunku podejmowane sa już pierwsze kroki.

Nawiązując do holistycznego podejścia w kwestii ochrony klimatu, czy przenoszenie części zasobów do chmury wpisuje się w ogólny plan redukcji emisji CO2?

Zdecydowanie tak, choć jako IT nie jesteśmy największym winowajcą, to mamy świadomość, że nasza branża jest odpowiedzialna za 2 do 5% całkowitej emisji CO2. Emitują ją głównie duże centra danych i ośrodki obliczeniowe, w których np. chłodzenie urządzeń pochłania ogromne ilości energii. Jednak te kilka procent zanieczyszczeń generowanych przez IT może być znacząco zredukowane dzięki migracji do chmury oraz przeniesieniu zasobów do efektywnych energetycznie centrów danych. Jest to uzasadnione ekonomicznie, ponieważ obecne rozwiązania chmurowe są dużo bardziej nowoczesne i ekologiczne. Musimy mieć jednak na uwadze rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzenie dyskowe. To powoduje dwa przeciwstawne trendy – z jednej strony przejście do chmury, a z drugiej rosnące wolumeny danych. Zawczasu powinniśmy odpowiednio zaadresować to narastające wyzwanie.

Jakie mają państwo produkty czy rozwiązania dla sektora energetycznego, które oprócz zwiększania produktywności pozytywnie wpływają na środowisko naturalne?

W KMD mamy sporo rozwiązań dla sektora energetycznego, które sprzyjają zielonej transformacji. Zbierając je do ekologicznego portfolio, tworzymy rozwiązania analityczne, które pomagają w optymalizacji produkcji i dystrybucji energii, np. poprzez dynamiczne zmiany taryf. Takim produktem jest KMD Energy Key. Z drugiej strony posiadamy modułowe rozwiązania programowe, takie jak KMD Elements, stworzone z myślą o zapewnieniu przejrzystego i przyjaznego procesu rozliczeń na rynku energii. Mamy też rozwiązanie, jakie zarządza całym obiegiem spraw w firmie czy instytucji, mogące całkowicie wyeliminować zużycie papieru, którego produkcja charakteryzuje się znaczącym śladem węglowym i wycinką drzew (na wyprodukowanie 1 tony papieru zużywa się ok. 3 MWh energii). To rozwiązanie nazywamy WorkZone i jest ono przeznaczone dla sektora publicznego i prywatnego.

Jakie są dalsze plany rozwoju KMD?

W zakresie transformacji klimatyczno-energetycznej chcemy wyznaczać trendy i być liderem zmian, dlatego działania redukujące ślad węglowy rozważamy kompleksowo i długoterminowo. To wiąże się z rozwojem i otwartością na wprowadzanie przez nas nowych projektów i produktów opartych na technologiach i rozwiązaniach pozwalających na redukcję emisji CO2.

Patrząc na skalę całego naszego biznesu, nadal poszukujemy obszarów w których możemy rozszerzać naszą działalność, aby wzmacniać pozycję lidera cyfryzacji sektora publicznego i prywatnego. Od 2018 r. jesteśmy częścią grupy NEC, zatem ambicją naszą i naszego japońskiego właściciela jest ekspansja poza Danię i Skandynawię.

Posłuchaj podcastu z Dariuszem Kubackim, prezesem zarządu KMD Poland.

Podcast dostępny również na: