W kierunku Internetu

Przedstawiciele firmy BPSC zakończyli rozmowy z amerykańskim funduszem Growth Fund, dotyczące wsparcia finansowego.

Przedstawiciele firmy BPSC zakończyli rozmowy z amerykańskim funduszem Growth Fund, dotyczące wsparcia finansowego.

W październiku br. SA (BPSC) z Chorzowa wprowadzi do oferty nową wersję własnego systemu ERP o nazwie Impuls BPSC. Poza tradycyjną architekturą klient/serwer będzie ona umoż- liwiała obsługę aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. "Dzięki takiej architekturze systemu do stacji roboczej klienta trafia jedynie obraz aplikacji i wyniki przetwarzania zapytań do bazy danych. Obniża to w znacznym stopniu wymagania sprzętowe i koszt budowy infrastruktury na potrzeby systemu" - mówi Ignacy Miedziński, prezes BPSC SA.

Automatyczne zakupy

Funkcjonalność Impuls została rozszerzona także o rozwiązania handlu elektronicznego. Użytkownicy systemu poprzez nadawanie klientom unikalnych numerów identyfikacyjnych będą mogli automatyzować proces sprzedaży przez Internet. Klienci, zainteresowani tym sposobem zakupów, po jednorazowym wprowadzeniu danych, otrzymaniu numeru oraz konta i hasła uzyskają bezpośredni dostęp do stanów magazynowych firmy i śledzenia stanów zamówień. Jedynie pierwsza transakcja będzie wymagała potwierdzenia przez operatora. Każda następna ma się odbywać automatycznie.

BPSC powstała w 1988 r. Początkowo firma zajmowała się modyfikowaniem oprogramowania pracującego na dużych komputerach. Wraz z popularyzacją PC firma rozpoczęła produkcję systemu wspierającego zarządzanie średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W ubiegłym roku rozpoczęła tworzenie sieci partnerów, którzy oferują system Impuls. Do tej pory BPSC nawiązała współpracę z kilkunastoma firmami, m.in. 2Si SA i ComputerLand SA.

Pierwsza wersja systemu korzystała z bazy danych Clipper. System ten nadal znajduje się w ofercie BPSC i - według przedstawicieli firmy - cieszy się zainteresowaniem klientów. Kilka lat temu podjęto decyzję o stworzeniu nowego systemu z nowocześniejszą bazą danych. Zdecydowano się na bazę danych Oracle. W efekcie powstał pakiet Impuls BPSC, który zostanie zaoferowany klientom jeszcze w tym miesiącu.

Wzrost z funduszem

Przedstawiciele BPSC niedawno zakończyli rozmowy na temat wsparcia finansowego ze stro- ny amerykańskiego funduszu Growth Fund. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na promocję produktów i projekt realizowany wspólnie z ZETO Poznań, dotyczący oferowania systemu Impuls BPSC w modelu ASP. "Rozważamy także wejście na giełdę, ale z pewnością nie stanie się to wcześniej niż w 2001 r." - twierdzi Ignacy Miedziński.


TOP 200