W kierunku E

Według Software AG, metajęzyk XML będzie podstawowym mechanizmem wymiany i opisu danych w biznesie elektronicznym.

Według Software AG, metajęzyk XML będzie podstawowym mechanizmem wymiany i opisu danych w biznesie elektronicznym.

Międzynarodowe sympozjum, zorganizowane przez firmę Software AG, miało na celu przekonanie partnerów i największych klientów, że narzędzia potrzebne do prowadzenia biznesu elektronicznego stają się strategicznym kierunkiem jej działania.

Poprzez biznes elektroniczny firma rozumie całkowitą automatyzację transakcji handlowych z wykorzystaniem technologii internetowych. Prawdziwy biznes elektroniczny ma miejsce wtedy, gdy komunikują się aplikacje, bez udziału człowieka. Zdaniem Erwina Koengisa, prezesa Software AG, biznes elektroniczny zaczyna stanowić jeden z najpoważniejszych obszarów wzrostu na rynku teleinformatycznym.

Dwoma najważniejszymi obszarami działania Software AG będzie zarządzanie zbiorami danych oraz łączenie różnych architektur. Software AG zamierza oferować produkty wykorzystujące jako podstawowe rozwiązania język Java (do tworzenia programów w środowiskach wieloplatformowych), XML (do opisu zawartości danych) i technologie JavaBeans, DCOM i CORBA.

Szczególną uwagę zwróci się na XML, uznany za mechanizm leżący u podstawy wymiany danych w elektronicznym biznesie. Najważniejszą cechą odróżniającą wykorzystanie tej technologii od dotychczas stosowanych rozwiązań przechowywania danych jest dodanie do danych informacji o ich znaczeniu (w tradycyjnych bazach to program, mając informacje o lokalizacji danych, decyduje o ich znaczeniu). XML ma być stosowany do opisu wszystkich obiektów internetowych (gdzie obiekt internetowy to wszystko, co może i będzie mogła wyświetlić przeglądarka WWW).

Według analityków Gartner Group, typowe przedsiębiorstwo będzie przeznaczało ok. 35-40% budżetu przewidzianego na tworzenie oprogramowania wyłącznie w celu budowania rozwiązań wymiany danych między różnymi bazami a innymi systemami gromadzenia danych. Zastosowanie XML może zmniejszyć tę wartość.

XML znajduje zastosowanie w dość nieoczekiwanych dziedzinach. Jeden z większych klientów Software AG, angielska telewizja BSkyB, nadająca większość programów w postaci cyfrowej, zamierza wykorzystać XML do opisu danych transmitowanych w przekazie telewizyjnym (tak aby sygnał można było odbierać za pomocą różnych urządzeń).

Software AG oferuje Tamino - serwer bazy danych, przygotowany do przechowywania danych XML (nie jest to baza SQL, ma jedynie interfejs dostępu przez SQL).


TOP 200