W jednej ręce

Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA - jako pierwszy regionalny bank spółdzielczy - przeprowadził centralizację stosowanego systemu bankowego.

Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA - jako pierwszy regionalny bank spółdzielczy - przeprowadził centralizację stosowanego systemu bankowego.

Spadające marże coraz częściej zmuszają polskie banki do redukcji kosztów. Jednym ze sposobów ich obniżki jest centralizacja systemów informatycznych. Od kilku już lat kolejne banki informują o zakupie systemów scentralizowanych. Pod koniec ub.r. proces ten przeprowadził pierwszy bank regionalny, zrzeszający banki spółdzielcze.

Kurs rynkowy

"Zdecydowaliśmy się na centralizację systemów informatycznych, bo tego wymagał od nas rynek. Większość banków przymierza się do centralizacji. U nas ten proces przebiegł łatwiej, bo mamy niewiele oddziałów" - twierdzi Adam Trzos, wiceprezes zarządu Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego w Bydgoszczy. "Z naszych informacji wynika, że jesteśmy pierwszym bankiem regionalnym, który tego dokonał" - dodaje.

W ostatnich latach centralizacja systemów - zwłaszcza w dużych bankach - następowała dzięki budowie hurtowni danych. Umożliwiało to zarządzanie poszczególnymi typami ryzyka bankowego. Dawało możliwość oceny rentowności produktów i jednostek. Jak przyznają przedstawiciele banków, pozostawienie rozproszonej architektury systemu informatycznego nie sprzyjało jednak redukcji kosztów. Wynikało to chociażby z konieczności utrzymywania w każdej placówce głównego księgowego i obsługi informatycznej.

Centralne zarządzanie

"Już dzisiaj widzimy korzyści, jakie płyną z wprowadzenia systemu scentralizowanego. Głównie dotyczą, oczywiście, ograniczenia kosztów osobowych. Centralizacja ułatwiła także jednoczesne w całym banku wprowadzanie nowych produktów i procedur"- mówi Adam Trzos.

Z systemu defBank Pro - pracującego na jednej bazie danych - korzysta centrala PKBR i 5 jego oddziałów. W I kwartale br. będą do niego podłączone kolejne dwie placówki. Pomimo centralizacji bazy, pracownicy banku mają możliwość podziału bilansu na poszczególne jednostki. Zachowano także numery rozliczeniowe systemu SYBIR. Do końca marca br. w banku zostanie stworzone centrum rozliczeniowe, z którego - oprócz Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego - będzie korzystać 57 zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. W centrum będą rozliczane zarówno transakcje dokonywane za pośrednictwem dokumentów papierowych, jak i elektronicznych.

"Idealnie byłoby, gdybyśmy jednym systemem mogli objąć wszystkie zrzeszone z nami banki. Są to jednak niezależne od nas podmioty i to one powinny podjąć taką decyzję. Na razie nie jesteśmy także przygotowani do takiego projektu od strony operacyjnej. Dużo problemów sprawiłoby przeniesienie do nowego systemu danych o wszystkich klientach" - mówi wiceprezes PKBR. "Klientami banków spółdzielczych nie są duże firmy - głównie przedstawiciele rolnictwa, rzemiosła i małej przedsiębiorczości - ale jest ich wielu" - dodaje.

Jednym z rozważanych przez przedstawicieli Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego projektów jest zastosowanie Internetu do obsługi klientów. Miałby on objąć wszystkie banki spółdzielcze.

Wspólne działania

Większość banków regionalnych rozważa centralizację stosowanych systemów bankowych, ale duża część z nich nie podjęła jednoznacznej decyzji. Powodem są wciąż nie uregulowane zasady działania banków spółdzielczych w przyszłości i oczekiwanie na ustawę o restrukturyzacji tego sektora. Nie wiadomo czy banki będą działać w ramach zrzeszeń, czy zostaną podporządkowane Bankowi Gospodarki Żywnościowej.

Dzisiaj - z powodu wstrzymania decyzji o centralizacji systemów - banki regionalne, podjęły wspólną inicjatywę dotyczącą odmiejscowienia rachunków klientów ok. 600 banków spółdzielczych. Prace nad przygotowaniem przetargu, który obejmie wszystkie banki regionalne, koordynuje Małopolski Bank Regionalny z Krakowa. Jeszcze w styczniu br. zostanie ogłoszony przetarg na system odmiejscowienia rachunków, na początku w ramach zrzeszeń, a docelowo w całej Polsce.


TOP 200