W imię zgodności

Open Group opublikowała zaktualizowaną specyfikację standardowego systemu unixowego.

Open Group opublikowała zaktualizowaną specyfikację standardowego systemu unixowego.

Komitet Open Group, w skład którego wchodzą takie firmy, jak Digital, IBM, NCR i Sun Microsystems, opublikował specyfikację Unix 98 - listę wymagań wobec systemów unixowych, których spełnienie będzie świadczyć o ich pełnej zgodności z innymi produktami z logo Unix 98. Poparcie dla tej specyfikacji wyraziły już firmy IBM, Sun i NCR, zapewniając, że ich systemy są z nią w pełni zgodne.

Celem Open Group, powstałego w 1996 r. z połączenia X/Open Company i Open Software Foundation, jest opracowywanie standardów unixowych, które zapewniałyby kompatybilność różnych wersji Unixa. Ostatnią taką specyfikację opracowano w 1995 r., nadając jej nazwę Unix 95.

Unix 98 to seria standardów, na którą składają się specyfikacje Unix 98 Base, Unix 98 Workstation i Unix 98 Server. Każda z nich określa, jakie wymogi powinny spełniać systemy unixowe o różnym przeznaczeniu. W porównaniu do standardu Unix 95 nowa wersja specyfikacji wprowadza liczne rozszerzenia dotyczące np. obsługi najważniejszych technologii internetowych. Wśród nich znalazły się zasady działania zgodnej ze specyfikacją maszyny wirtualnej Javy, środowiska Java Runtime, protokołu TCP/IP, SNMP, usług DNS, HTTP, a także serwerów udostępniających informację do synchronizacji czasu.

"Poszerzając specyfikację Unixa, mieliśmy na celu zapobiegnięcie ewentualnym przypadkom niezgodności między systemami unixowymi, które przez tak wiele lat próbowaliśmy usunąć" - mówi Graham Bird odpowiedzialny za marketing Open Group. - "Dotyczy to w szczególności implementacji najnowszych standardów internetowych".

Specyfikacja Unix 98 jest w pełni zgodna z zatwierdzonym w kwietniu programem dotyczącym budowy rozwiązań NC, opartych na systemach unixowych (dokładny opis specyfikacji znajduje się pod adresem http://www.opengroup.org/nc).


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200