W grupie raźniej

DocuShare 1.0 ułatwia wymianę informacji w ramach grup roboczych.

DocuShare 1.0 ułatwia wymianę informacji w ramach grup roboczych.

Firma Xerox wprowadziła na rynek oprogramowanie Xerox DocuShare 1.0, którego podstawowym zadaniem jest ułatwienie wymiany informacji między osobami pracującymi nad tym samym projektem. DocuShare wykracza jednak poza standardowe współdzielenie dokumentów. Na bazie serwera WWW świadczy także inne usługi korzystającym z niego osobom. Pozwala np. tworzyć osobiste i grupowe terminarze.

DocuShare instaluje się na serwerze Windows NT 4.0 wyposażonym w oprogramowanie Internet Information Server. Rola administratora sprowadza się w przypadku tego pakietu jedynie do jego instalacji oraz założenia kont użytkowników, którzy będą mieli dostęp do informacji obsługiwanych przez DocuShare. Każdy z użytkowników, w zależności od roli, jaką odgrywa w danym projekcie, może mieć jedną z trzech funkcji: Reader, Writer lub Manager. Reader może tylko odczytywać dokumenty, Writer - edytować dostępne pliki, a także dodawać nowe, ale nie ma prawa kasowania starych; Manager ma zaś pełną kontrolę nad dokumentami.

Wszystkie operacje na plikach obsługiwanych przez DocuShare dokonywane są za pośrednictwem standardowej przeglądarki !WWW. To właśnie za jej pośrednictwem uzyskuje się dostęp do plików, a także dołącza nowe pliki do archiwum DocuShare. Pakiet udostępnia także funkcje indeksowania i przeszukiwania plików.

DocuShare umożliwia użytkownikom nie tylko prosty dostęp do dokumentów. Pozwala także tworzyć terminarze poszczególnych użytkowników, które w zależności od nadanych uprawnień mogą być „podglądane” przez przełożonego lub nie. Oprócz terminarzy osobistych, możliwe jest także stworzenie terminarza grupowego, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników.

DocuShare oferuje też jedną wspólną tablicę ogłoszeniową, na której użytkownicy mogą umieszczać dowolne informacje. Menedżer grupy może określić, po jakim czasie informacje te mają być automatycznie eliminowane.

Funkcją, której zdecydowanie brakuje w DocuShare, jest możliwość prowadzenia tematycznych dyskusji, które byłyby archiwizowane na serwerze.

<hr size=1 noshade>Xerox DocuShare 1.0

Platforma serwera: Windows NT Server 4.0 z IIS lub Sun Solaris 2.5 z serwerem WWW Apache.

Informacje:http://www.xerox.com/products/docushare

Cena: 695 USD - licencja dla serwera i 25 użytkowników; 495 USD - dla kolejnych 25 użytkowników.


TOP 200