W grupie raźniej

Microsoft Outlook i przeglądarka internetowa umożliwią użytkownikom współpracę nad projektami.

Microsoft Outlook i przeglądarka internetowa umożliwią użytkownikom współpracę nad projektami.

Microsoft czyni coraz większe starania, by wedrzeć się tam, gdzie od kilku lat dominuje oprogramowanie Lotus Notes - na rynek narzędzi do realizacji pracy grupowej, obiegu informacji i zadań, a także rodzący się rynek produktów do zarządzania wiedzą. Firma nie przedstawiła jeszcze wyraźnej strategii dotyczącej dziedziny określanej jako Knowledge Management. Zapowiedziała już jednak kilka produktów, które mają ułatwić użytkownikom wymianę informacji. Nowością spośród zapowiadanych już wcześniej kolejnych wersji produktów Exchange Server i Site Server jest Team Productivity Update - narzędzie, które będzie dostarczane bezpłatnie nabywcom pakietu BackOffice 4.5 w III kwartale br.

Zwiększanie produktywności

Team Productivity Update to pierwszy krok Microsoftu w dziedzinie zarządzania wiedzą. Produkt jest częścią większego rozwiązania o kryptonimie Polar, którego finalna wersja ma realizować takie funkcje, jak obieg dokumentów, śledzenie dokonywanych w nich zmian (wraz z raportowaniem kto, kiedy i jakie poprawki wprowadzał do dokumentu) oraz zarządzanie zadaniami w ramach grup roboczych. Pełna wersja pakietu Polar ma się znaleźć dopiero w zestawie BackOffice 5.0, który jest spodziewany w kilka miesięcy po premierze Windows 2000. Będzie ona ściśle zintegrowana z kolejną wersją serwera komunikacyjnego Exchange, znaną na razie pod roboczą nazwą Platinum.

Team Productivity Update (TPU) to rozszerzenie pakietu BackOffice 4.5, które ma zapewnić pełną integrację zawartych w tym pakiecie aplikacji serwerowych z aplikacjami wchodzącymi w skład biurowego zestawu Office 2000.

TPU umożliwi użytkownikom sieci opartych na Windows NT Server, serwerze internetowym IIS 4.0 oraz oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Exchange 5.5 tworzenie tzw. Team Workspace - miejsc w sieci, do których dostęp będą mieli wyłącznie użytkownicy wchodzący w skład danego projektu lub grupy roboczej. W odróżnieniu od klasycznego systemu plików Team Workspace będzie przechowywać w jednym miejscu nie tylko dokumenty, lecz także całą korespondencję związaną z projektem, historię kontaktów, grupowe kalendarze spotkań itp. Umożliwi także realizację forum dyskusyjnego w którym wiele osób będzie mogło jednocześnie wymieniać uwagi dotyczące realizowanych przedsięwzięć.

Do wspólnego obszaru roboczego będzie można dotrzeć na dwa sposoby - z użyciem aplikacji Microsoft Outlook 2000 lub przeglądarki Internet Explorer 5.0. Odpowiednie komponenty dostarczane w ramach Team Productivity Update będą zapewniać pełną zgodność informacji wyświetlanych w obu klientach.

Wymagania

Team Productivity Update ma być rozwiązaniem otwartym, udostępniającym na zewnątrz interfejsy API, umożliwiające tworzenie nowych aplikacji grupowych i rozwiązań rozszerzających podstawową funkcjonalność Team Workspace. Oprócz wymienionych Windows NT Server, IIS 4.0 i Exchange 5.5, oprogramowanie będzie wymagać serwera baz danych SQL Server 7.0 oraz rozszerzeń serwerowych (Server Extensions) z pakietu Microsoft Office 2000. Krytyczne do funkcjonowania systemu grupowego będzie także posiadanie aplikacji biurowych Microsoftu w wersji 2000. Starsze wersje tych produktów nie będą mogły uczestniczyć w pracy grupowej z użyciem Team Workspace.


TOP 200