W głównym nurcie wydarzeń

Szef IT w Inter Partner Assistance Polska SA współtworzy rozwiązania wspomagające konkurencyjność biznesu.

Podczas rozmowy, którą odbyliśmy dla magazynu CIO razem z prezes Martą Kaleńską-Jaśkiewicz akcentowaliście Państwo mocne powiązanie IT z znesem w branży assistance. Jakie są obecnie najważniejsze prace, które prowadzi IT w IPA i jakie mają one znaczenie dla firmy?

W pierwszej kolejności jest to rozwój systemu do planowania i budżetowania, oparty na platformie IBM Cognos TM1. Po wdrożeniu coraz bliżej nam do realizacji modelu zarządzania w oparciu o dane pewne, szybko dostępne i odpowiednio sformatowane. Każdy dyrektor departamentu posługuje się tym narzędziem, co uspójnia komunikację pomiędzy nim a zarządem i innymi działami biznesowymi. Dalszy rozwój platformy pozwoli na formułowanie różnych zapytań w oparciu o wskaźniki nie tylko budżetowe, ale finansowe w szerszym ujęciu. Otrzymane informacje przede wszystkim przyspieszą czas podejmowania decyzji i poprawią ich jakość. Można powiedzieć, że jako firma wkroczyliśmy na ścieżkę BI.

Odwołam się do klubowego wystąpienia Stanisława Orła, CIO z WSiP, który opowiadał o potrzebie powdrożeniowej pracy z użytkownikami - trzeba było przekonać ich do korzyści z zastosowania BI we wspieraniu decyzji, komunikacji. Jak to wyzwanie podejmuje Pan w IPA?

Oczywiście, może występować opór - na zasadzie "lepsze wrogiem dobrego". Mamy jednak bardzo silne wsparcie zarządu, który jest zdeterminowany do wprowadzenia takiej właśnie, opartej na BI kultury zarządczej. To właśnie zarząd prowadzi intensywną komunikację dotyczącą korzyści z tej zmiany. Nie ma dyspensy. Ta determinacja i przekonanie o korzyściach - zarządu i IT - wynika z bardzo dokładnej analizy przed rozpoczęciem projektu. Analizy zresztą wykonanej dwukrotnie, bo także na szczeblu Centrali całej Grupy Axa Assistance. W jej wyniku otrzymaliśmy zgodę na realizację projektu pilotażowego dla całej korporacji. Jeśli odniesiemy finalny sukces (co już jest bardzo bliskie), rozwiązanie będziemy mogli promować w całej Grupie, w ponad 30 krajach na wszystkich kontynentach.

Drugi, bardzo ważny nurt stanowią prace na rzecz poprawy produktywności biznesu. W naszej branży bardzo rośnie konkurencyjność. Ścigamy się o jakość, szybkość, niezawodność. Takie projekty, jak np. cyfryzacja korespondencji faksowej (wymaganej w naszej branży), mają znaczenie zarówno dla pracowników, jak i dla naszych klientów (zdecydowanie szybsza obsługa). Z reguły równolegle toczy się kilkanaście tego typu projektów, ponieważ doskonalenie jest niekończącym się procesem.

Projekt wprowadzenia BI w firmie jest pilotażem dla całej Grupy. Co o tym zadecydowało? Czy to typowy dla Pana relacji z dostawcami projekt?

Nie można powiedzieć, że BI nie był do tej pory obecny w Grupie, jednakże tak dalece złożona integracja jest dość rewolucyjna. Z racji tego, że jesteśmy w Grupie Axa Assistance, kwestie relacji z dostawcami i zamówień są oczywiście mocno scentralizowane. Wdrożenie Cognosa to jednak nie jedyny w naszej praktyce przykład, że centrala działa pragmatycznie, a nie dogmatycznie. Udało nam się wiarygodnie uzasadnić potrzebę wdrożenia, dla którego nie było referencji w całej Grupie. A jego powodzenie można będzie potem rozszerzyć na całą korporację.


TOP 200