W gąszczu standardów

Liczba standardów bezprzewodowych sieci IEEE 802.11 jest tak duża, że coraz trudniej wyliczyć je nawet osobom śledzącym rozwój technologii radiowych.

Liczba standardów bezprzewodowych sieci IEEE 802.11 jest tak duża, że coraz trudniej wyliczyć je nawet osobom śledzącym rozwój technologii radiowych.

Chyba każdy słyszał o podstawowych standardach sieci bezprzewodowych Wi-Fi - IEEE 802.11 (a, b i g), a także związanych z nimi mechanizmach zabezpieczeń, jak historyczny WEP; ulepszony, ale przejściowy WPA i najnowszy WPA2 (IEEE 802.11i). Na funkcjonalność sieci Wi-Fi wpływ ma jednak także wiele innych mechanizmów, które zostały pominięte podczas opracowywania tych standardów - a obecnie zaczynają odgrywać kluczową rolę - jak np. możliwość kontrolowania jakości usług i szybkiego przekazywania połączeń. Oprócz tego niektóre specyfikacje IEEE opisują rozwiązania techniczne, takie jak metody modulacji sygnałów lub protokoły autoryzacyjne. Na szczęście - z punktu widzenia użytkowników - szczegółowa znajomość specyfikacji standardów sieci bezprzewodowych IEEE 802.11 nie jest najczęściej potrzebna.

Standardy i technologie

Publikacji standardu nie należy mylić z wprowadzeniem nowej technologii. Z reguły jest to tylko usankcjonowanie i ujednolicenie istniejących rozwiązań. Dobrym przykładem może być ewolucja standardów prędkości transmisji w sieciach radiowych. Już od 2004 r. IEEE rozpoczęła prace nad przygotowaniem specyfikacji 802.11n, która ma określać standardy transmisji danych z szybkościami powyżej 100 Mb/s (najprawdopodobniej będzie to 100-250 Mb/s). Jej publikacja ma jednak nastąpić dopiero w 2006 r. Jednocześnie systemy umożliwiające uzyskanie takiej przepustowości (108-120 Mb/s) są dostępne już od listopada 2003 r., a Siemens zaprezentował ostatnio sieć bezprzewodową o przepustowości 1 Gb/s.

W procesie powstawania standardów najczęściej wykorzystywane są już istniejące technologie i rozwiązania, a zadaniem IEEE jest tylko - lub aż - uzgodnienie jednolitego, podstawowego zestawu funkcji, w który muszą być wyposażone certyfikowane urządzenia. Jak widać z planowanych terminów, uzgodnienia zajmują znacznie więcej czasu niż samo opracowanie technologii.

Korporacyjne zastosowania

Meta Group zapowiada, że już w tym roku 95% modeli notebooków przeznaczonych dla odbiorców korporacyjnych będzie wyposażonych w interfejsy bezprzewodowe. Nawet jeśli uznać te oceny za przesadzone, nikt nie kwestionuje, że rynek systemów bezprzewodowych będzie rozwijał się bardzo szybko, zwłaszcza w zastosowaniach korporacyjnych. Największą barierą takich zastosowań było do niedawna przekonanie o zbyt słabych mechanizmach zabezpieczeń dostępu do sieci i ochrony transmisji danych w sieciach WLAN. Po opublikowaniu specyfikacji IEEE 802.11i, takie wątpliwości przestają mieć rację bytu. W praktyce implementacja sieci bezprzewodowej może zapewnić bezpieczeństwo na poziomie porównywalnym z sieciami kablowymi.

Ponieważ jednak zgodność z IEEE 802.11i wymaga sprzętowej modyfikacji urządzeń, transformacja do tego standardu będzie stopniowa. Przedstawiciele D-Link Europe zapowiadają, że nowe modele sprzętu tej firmy będą zgodne z IEEE 802.11i dopiero w pierwszym kwartale 2005 r. Wówczas też firma ta zacznie udostępniać aktualizacje programowe dla niektórych wcześniej wprowadzonych urządzeń określanych jako "zgodne ze standardem 802.11i".

Zabezpieczenia w Wi-Fi

Choć podstawowe problemy dotyczące możliwości zabezpieczeń korporacyjnych sieci można uznać za rozwiązane, nie oznacza to, że ich wdrażanie musi być łatwe i niewymagające dalszego rozwoju technologii.

"Identyfikacja i autoryzacja użytkowników oraz bieżące monitorowanie stacji dostępowych i urządzeń klienckich jest obecnie łatwym zadaniem dla administratora sieci lokalnej, ale jeśli jest to system składający się z wielu segmentów LAN, wykorzystujących setki punktów dostępowych, to zarządzanie nim może okazać się bardzo trudne" - mówi Yogesh Gupta, dyrektor ds. technologii w Computer Associates.

Dlatego też w perspektywie przewidywanej popularyzacji systemów bezprzewodowych warto już dziś zacząć ich pilotowe wdrożenia, które będą mogły później ułatwić podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących implementacji sieci Wi-Fi.

Mniej znane standardy IEEE 802.11

802.11d - specyfikacja określa sposób, w jaki interfejsy i stacje dostępowe uzgadniają zasady komunikacji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami i regulacjami obowiązującymi w różnych państwach.

802.11e - specyfikacja mechanizmów przyznawania odpowiednich priorytetów dla transmisji danych strumieniowych, np. głosu lub wideo, która ma zapewnić możliwość implementacji Quality of Service przy połączeniach stacja dostępowa - urządzenie klienckie.

802.11F - nie jest to formalny standard, lecz tzw. rekomendowane zasady dotyczące wymiany informacji i przesyłania danych bezpośrednio pomiędzy stacjami dostępowymi. Jak dotąd żaden z producentów sprzętu nie zdecydował się na wsparcie tej specyfikacji.

802.11h - standard ten definiuje m.in. mechanizmy automatycznej zmiany kanałów transmisji oraz regulacji mocy sygnałów.

802.11i - standard ten zapewnia możliwość zabezpieczania transmisji danych przy wykorzystaniu m.in. zaawansowanych algorytmów szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), funkcji zarządzania kluczami i identyfikacją użytkowników.

802.11k - jest to specyfikacja mechanizmów zarządzania zasobami systemów radiowych (Radio Resource Management), opisująca m.in. funkcje pomiaru poziomu sygnałów, obsługi żądań przekazywania połączeń między stacjami (roaming) oraz formaty informacji o wykorzystywanych kanałach i parametrach stacji dostępowych i interfejsów klienckich. Dane te mogą być wykorzystywane przez systemy zarządzania sieciami WLAN, np. do równoważenia obciążeń.

802.11r - standard, który ma zapewnić szybkie i efektywne przekazywanie połączeń oraz parametrów zawiązanych z autoryzacją i uprawnieniami dostępu między stacjami w wypadku przemieszczających się użytkowników urządzeń bezprzewodowych. Specyfikacja ta jest szczególnie istotna w zastosowaniach sieci WLAN do transmisji głosu w technologii VoIP, wideo lub innych danych strumieniowych.

802.11s - specyfikacja, która ma opisywać standardowe mechanizmy przekazywania danych pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi umożliwiające ich funkcjonowanie jako routerów tworzących tzw. rozproszoną sieć typu mesh, w której trasa przekazywania pakietów jest na bieżąco aktualizowana i modyfikowana zależnie od warunków transmisji. Jest to mechanizm podobny do wykorzystywanego w Internecie.


TOP 200