W firmach nie jest bezpiecznie

Ponad 81% firm zaniedbuje co najmniej jedną z kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa informatycznego - wynika z danych przedstawionych przez firmę Sophos. Administratorzy najczęściej zapominają o uaktualnianiu oprogramowania Microsoftu, uaktywnieniu zapór firewall oraz instalowaniu najnowszych definicji zagrożeń dla aplikacji AV.

Ponad 81% firm zaniedbuje co najmniej jedną z kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa informatycznego - wynika z danych przedstawionych przez firmę Sophos. Administratorzy najczęściej zapominają o uaktualnianiu oprogramowania Microsoftu, uaktywnieniu zapór firewall oraz instalowaniu najnowszych definicji zagrożeń dla aplikacji AV.

63%

aż w tylu firmach stwierdzono brak uaktualnień dla oprogramowania Microsoftu.

Gromadzenie danych niezbędnych do przygotowania raportu Sophos trwało 40 dni - w tym czasie firma przeprowadziła analizy stanu zabezpieczeń (tzw. Endpoint Assessment Test) w 583 firmach z całego świata. Największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa amerykańskie (39%), brytyjskie (36%), australijskie i niemieckie (po 11%). Wyniki testów nienajlepiej świadczą o zabezpieczeniach firm - w 63% przypadków stwierdzono brak uaktualnień dla oprogramowania Microsoftu; w 51% firm były wyłączone firewalle, zaś w 15% korzystano z nieuaktualnionego oprogramowania zabezpieczającego (głównie aplikacji antywirusowych). W sumie aż w 81% wszystkich firm występował jakiś problem z zabezpieczeniami.

Z danych przedstawionych przez Sophos wynika, że 39% testowanych firm stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 100 pracowników; 36% - pomiędzy 100 a 1000 zatrudnionych, zaś 25% - więcej niż 1000 osób.


TOP 200