W finansowym warzywniaku

Od niedawna ten pion działa w nowej strukturze organizacyjnej z podziałem na 4 departamenty. Ma to umożliwić spełnianie nowych wyzwań związanych z koniecznością uruchomienia kolejnych funkcji IT - obsługi przyrastającej znacząco liczby użytkowników biznesowych, obsługiwanych podmiotów i systemów informatycznych. Zarazem odzwierciedla trzyletnią Strategię IT regionu NEM, opierającą się na ścisłej współpracy strony biznesowej z IT.

"Zdecydowanie postrzegamy swoją rolę, jako usługową względem biznesu. Wszystkie działania, które podejmujemy mają na celu wspieranie biznesu w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych. Pracujemy codziennie nad tym, by nasi pracownicy rozumieli, dla kogo pracują, jakie wyzwania stoją przed naszymi kolegami z biznesu oraz że oczekujemy od wszystkich pełnego zaangażowania i współpracy, ponieważ od naszego wspólnego wysiłku zależy to, jak bardzo będzie zadowolony klient banku" - deklaruje Monika Płocke.

W tym duchu przeprowadzono projekt stworzenia nowego, wspólnego systemu bankowości elektronicznej w Polsce i krajach bałtyckich. Okazało się, że systemy bankowości elektronicznej w krajach bałtyckich odbiegały od standardów oferowanych przez banki konkurencyjne. To utrudniało sprzedaż nowych produktów na tych rynkach. Ale po procesie unifikacji szybko nowy system ulokował się powyżej średniej w rankingach systemów bankowości elektronicznej w krajach bałtyckich. Nastąpił niezwykle dynamiczny wzrost liczby nowych klientów, korzystających z systemów bankowości elektronicznej.

Analogicznym projektem, uspójniającym działania biznesu stało się stworzenie wspólnego contact center dla Polski oraz krajów bałtyckich. Do tej pory utworzono wspólną platformę informatyczną oraz doszło do migracji ośrodków w Polsce oraz na Łotwie. W ciągu następnego roku do systemu zostaną włączone ostatnie ośrodki. Tymczasem już uzyskano obniżenie kosztów funkcjonowania contact center poprzez skrócenie czasu niezbędnego na obsługę klienta oraz zwiększono efektywność pracy konsultantów stosując metody prezentacji wyników w trybie rzeczywistym. Uzyskano wiedzę o możliwych trendach rozwoju bankowości w Polsce i krajach bałtyckich. Wreszcie powstała ujednolicona, centralna platforma sprzętowa i aplikacyjna niezależna od miejsca uruchomienia "ośrodka konsultantów". Pozwala to na łatwe tworzenie i przemieszczanie ośrodków w Polsce oraz na terenie krajów bałtyckich.

"Tak owocna współpraca między biznesem a IT daje nadzieję, że szybko osiągniemy nasz cel strategiczny w Polsce, jakim jest uzyskanie statusu istotnego gracza tak w bankowości korporacyjnej, jak i detalicznej oraz dominującej pozycji wśród klientów skandynawskich, a także w sektorze publicznym" - podsumowuje Sławomir Żygowski.


TOP 200