W ekologii bez zmian

Zainteresowanie rozwiązaniami Green IT na świecie stabilnie wzrasta. Czy podobną popularnością cieszą się w Polsce?

Zainteresowanie rozwiązaniami Green IT na świecie stabilnie wzrasta. Czy podobną popularnością cieszą się w Polsce?

Analitycy Gartnera w zestawieniu 10 strategicznych technologii na rok 2009 umieścili Green IT na... ostatnim miejscu. Tymczasem w roku 2008 zielona informatyka została uplasowana na pozycji pierwszej. Mimo wszystko mieści się jednak w dziesiątce najważniejszych trendów światowej branży IT. Tak wyraźny spadek „notowań” Green IT być może wynika z faktu, że rok 2008 zakończył się widmem kryzysu i proekologiczne inicjatywy ustąpiły twardej grze o przetrwanie. Opinie klientów zebrane przez Forrester przeczą temu...

Cel: obniżyć rachunki

W ekologii bez zmian

Bez wątpienia jednak receptą na trudne czasy jest szukanie oszczędności również w rosnących rachunkach za energię. Potwierdzają to dane firmy analitycznej Forrester Research, która twierdzi, że liczba firm intensyfikujących inicjatywy Green IT jest dwa razy większa od tych, które takie projekty wstrzymują, wzrost zaś wydatków na przyjazne naturalnemu środowisku rozwiązania jest stabilny, pomimo trudniejszej sytuacji makroekonomicznej.

W opracowaniu „A slowing economy won't slow down corporate green IT initiatives”, opublikowanym w połowie grudnia 2008 r., Forrester wylicza, że 10% firm zwiększy wydatki na Green IT, a 38% utrzyma na je stałym poziomie. Wydatki na ten cel tnie jedynie 5% firm, a 47% wyraża niepewność wobec przyszłości swojego budżetu. Około 67% firm twierdzi, że głównym motorem inwestycji w zielone rozwiązania jest redukcja rachunków za energię. Rok wcześniej podobne pobudki wykazywało 55% firm. Wszelkiego rodzaju regulacje są powodem do proekologicznych inwestycji dla 16% firm.

Nieco ponad połowa (52%) przedsiębiorstw opracowała plan działań zmierzający do „zazielenienia IT” - rok wcześniej taką deklarację złożyło 40% respondentów Forrester Research. Firma analityczna przeprowadziła badanie w październiku 2008 r. wśród 1000 spółek, jedna trzecia z nich działa na terenie regionu EMEA. 60% badanych szefów informatyki twierdzi, że przywiązuje uwagę do deklaracji dostawców technologii dotyczących recyklingu oraz przyjaznego środowisku procesu produkcji.

Szukanie oszczędności

W czasach pogarszających się nastrojów w światowej gospodarce na pierwszy plan wysuwa się poszukiwanie oszczędności. Wszystko sprowadza się na koniec dnia do zastosowania rozwiązań, które obniżają wydatki, a także zużycie energii. Dla dostawców technologii, którzy do tej pory z różnym skutkiem próbowali popularyzować swoje produkty m.in. pod szyldem ekologii, gospodarcze spowolnienie otwiera szansę na pozyskanie klientów.


TOP 200