W drodze do e-podatków

W Ministerstwie Finansów trwają prace koncepcyjne nad projektem e-Podatki. W konsultacjach społecznych dotyczących tego przedsięwzięcia wzięło udział blisko 150 osób z ponad 50 firm informatycznych i instytucji naukowych w Polsce.

W Ministerstwie Finansów trwają prace koncepcyjne nad projektem e-Podatki. W konsultacjach społecznych dotyczących tego przedsięwzięcia wzięło udział blisko 150 osób z ponad 50 firm informatycznych i instytucji naukowych w Polsce.

Branża teleinformatyczna odebrała zaproszenie do konsultacji jako ważną i korzystną zmianę w przygotowywaniu i prowadzeniu rządowych projektów IT. Celem projektu e-Podatki ma być stworzenie systemu przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej oraz zapewnienie dostępu do informacji podatkowych online. Projekt ma być realizowany z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

W drodze do e-podatków

Najpierw uruchomiony zostanie system e-Deklaracje, którego koszt budowy szacowany jest na 152 mln zł. W jego ramach deklaracje podatkowe będą mogły drogą elektroniczną przesyłać podmioty gospodarcze. W następnej kolejności powstanie system e-Podatki, przeznaczony dla podatników indywidualnych składających roczne zeznanie podatkowe dotyczące podatku od dochodów osobistych. System e-Podatki ma umożliwiać docelowo pełną, dwukierunkową komunikację elektroniczną z każdym podatnikiem, bez względu na to, czy jest on osobą prawną, czy fizyczną.

Równolegle z systemem elektronicznych podatków tworzony jest Centralny Rejestr Podmiotów, który ma być rejestrem referencyjnym opartym na Krajowej Ewidencji Podatników. Zakładana jest jego pełna integracja z pozostałymi państwowymi rejestrami referencyjnymi, co umożliwi wymianę informacji drogą elektroniczną między Centralną Bazą Danych administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji państwowej. Z zasobów Centralnego Rejestru Podatników będą korzystać systemy e-Podatki i e-Deklaracje.

Funkcjonalność systemu e-Deklaracje ma być uruchamiana stopniowo, począwszy od trzeciego kwartału 2006 r. do połowy 2007 r. Niestety realizacja systemu e-Podatki ma potrwać znacznie dłużej, bo aż do 2012 r. Powstaje pytanie, jak na tempo i zakres wdrażania tych projektów wpłyną zmiany rządu po wyborach i zmiany osobowe w Ministerstwie Finansów.

Korzyści z projektu e-Podatki dla podatnika

  • ułatwienia w obsłudze podatników

  • zintegrowana obsługa podatnika - informacja świadczona w jednym miejscu

  • informacja online o stanie spraw i stanie konta rozliczeniowego

  • komunikacja drogą elektroniczną (podania, zaświadczenia, wnioski)

  • elektroniczne formularze (CIT, PIT, VAT, NIP, PCC i inne)

  • elektroniczne płatności (płatności elektroniczne, opłata skarbowa)

Korzyści z projektu e-Podatki dla administracji skarbowej

  • centralizacja informacji o podatnikach

  • krok do centralnej rachunkowości

  • narzędzia do realizacji idei odmiejscowienia podatnika

  • elektroniczny obieg dokumentów dla dokumentów elektronicznych i papierowych jako krok w kierunku workflow


TOP 200