W dialogu siła

Pewne wskazówki daje raport Instytutu e-Gospodarki Centrum im. Adama Smitha sprzed trzech lat o 36 najistotniejszych organizacjach mogących wywierać wpływ na kształt polskiej informatyzacji. Siłą rzeczy dominują wspomniane już izby gospodarcze i PTI, ale również można tam znaleźć ciekawe stowarzyszenia "klasyczne", stricte internetowe oraz pretendujące do miana think-tanków. Po latach swoją pozycję utrzymały - PTI, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, ISACA - Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych, ISOC Polska, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania "PRO", Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST".

Działają też stowarzyszenia ewidentnie traktowane przez założycieli jako instrument polityki korporacyjnej. Do nich należy zaliczyć Stowarzyszenie Linux Profesjonalny, które formalnie założyły osoby fizyczne, ale pracujące wówczas w trzech firmach wspierających: HP, Novell i Oracle, w niektórych przypadkach jako rzecznicy prasowi. Na początku czerwca 2008 r. ma się odbyć główna impreza Stowarzyszenia - IV Kongres "Linux w biznesie". Podobną organizacją jest również KROS - Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów. Tyle że w świetle prawa nie jest ona stowarzyszeniem, lecz nieformalną grupą 27 firm IT, organizacji pozarządowych i dwóch katedr informatyki gospodarczej SGH i Uniwersytetu Gdańskiego. Celem KROS jest promocja otwartych standardów informatycznych, czytaj: walka z rozwiązaniami Microsoftu.

W listopadzie 2007 r. "osoby prawne posiadające znaczący dorobek w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, informatyzacji i promocji rozwoju społeczeństwa informacyjnego" powołały KRESI - Koalicję na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Celem jest stworzenie platformy dialogu i współdziałania środowisk i organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i podejmowania wspólnych działań służących jego budowie. Lada dzień należy się spodziewać prezentacji KRESI na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, w skład której wchodzi podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych prowadzona przez wiceprzewodniczącego Komisji Janusza Piechocińskiego (PSL).

Bardziej wyrafinowaną formą zaistnienia w dialogu społecznym są rosnące w siłę think-tanki. We wspomnianym raporcie za takie uznano przede wszystkim Stowarzyszenie "Miasta w Internecie". Działa ono od 1997 r. Pod koniec czerwca 2008 r. zorganizuje po raz 12. swoją sztandarową konferencję - "Miasta w Internecie". Pozycjonuje się jako instytucja ekspercka, zajmująca się rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym innowacyjnymi zastosowaniami ICT w duchu Strategii Lizbońskiej. Jej dziełem są strategie informatyzacji i analizy e-rozwoju województw małopolskiego, łódzkiego, śląskiego i podkarpackiego, a liderami Krzysztof Głomb, Józef Orzeł (były polityk i poseł na Sejm Porozumienia Centrum, wieloletni prezes samorządowego wydawnictwa Municipium) i Kajetan Wojsyk (Informatyk Miejski, szef Biura Informatyka Miejskiego w Urzędzie Miasta Częstochowy).

Bywa też, że biznes świadom przychylniejszego nastawienia mediów i polityków do opinii głoszonych przez niezależne think-tanki, inwestuje albo w już istniejące organizacje, jak np. Instytut Sobieskiego, który w okresie rządów PiS zasilili menedżerowie IBM Polska (ich dziełem jest pamiętny raport o PESEL 2), albo umiejętnie wykorzystuje poglądy głoszone na różne tematy np. przez Instytut Globalizacji. Ta instytucja, która przedstawia siebie jako "wolnorynkowy instytut spraw publicznych i niezależny ośrodek analityczny", prowadzony w formie fundacji od dwóch lat przez Tomasza Teluka i Tomasza Sommera, ostatnio prowadzi wzmożoną kampanię medialną na rzecz dostępu Polaków do cyfrowej telewizji. "Specyfiką polskiego rynku jest oglądanie na supernowoczesnych telewizorach programów tworzonych w archaicznej technologii analogowej" - czytamy o tym w jednym z raportów.

Organizacje samorządowe, czyli sektor 1,5

Specyficzną formą organizacji życia społeczno-politycznego kraju są stowarzyszenia gmin, powiatów i województw oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), której stronę samorządową reprezentują: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich (ZMP), Związek Powiatów Polskich (ZPP), Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Województw RP.

Reprezentując interesy Jednostek Samorządu Terytorialnego wobec Parlamentu i administracji rządowej, KWRiST jest bardzo skuteczną platformą do wpływania na władze - w rządzie, samorządzie oraz Sejmie i Senacie. Ich głos liczy się także w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim, co coraz częściej nabiera znaczenia w procesie stanowienia prawa. Z punktu widzenia organizacji biznesowych są sprawdzonymi partnerami w różnego rodzaju akcjach lobbingowych (w dobrym tego słowa znaczeniu). Dotyczy to również przemysłu teleinformatycznego, który umiejętnie wspiera zainteresowania samorządowców w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej administracji. Przykładowo w ZPP działa Komisja ds. Społeczeństwa Informacyjnego, mająca swoje odzwierciedlenie w KWRiST w postaci Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Współprzewodniczy mu Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny ZPP. Docenił to m.in. Microsoft lokując łódzkie Centrum Innowacji w ramach ZPP.

Członkowie Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
  • Business Centre Club (BCC)
  • Internet Society Poland (ISOC Polska)
  • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)
  • Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE)
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)
  • Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
  • Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
  • Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania "PRO"
  • Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą

Są oczywiście takie organizacje samorządowe, które nie należą do KWRiST, ale mają wyraźny i pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Należy do nich niewątpliwie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin (SRGG). SRGG wspomogło m.in. projekt budowy portalu "Wrota Parsęty".


TOP 200