W czasach burzy i naporu - cała naprzód!

Ten, kto się dobrze przygotuje, może podnieść w czasie gwałtownej burzy wszystkie żagle i schwytać wiejący wówczas groźny, ale wspaniały wiatr, który pchnie okręt firmy ku wielkiemu przeznaczeniu.

Większość CEO, z którymi zetknęliśmy się ostatnio, uważa, że przechodzą wraz ze swoimi firmami przez wyjątkowo niespokojne gospodarczo czasy. W sektorze usług finansowych prezesi muszą sprowadzać swoje jednostki z mielizn kryzysu kredytowego. Firmy sektorów sprzedaży detalicznej, dóbr konsumenckich, motoryzacji i produktów dla przemysłu borykają się z drastycznym spadkiem zakupów. Spółki technologiczne i telekomunikacyjne starają się dotrzymywać kroku dokonującym się rewolucyjnym zmianom technologii, a jednocześnie błyskawicznie dopasowywać się do zmiennych upodobań klientów. Niedostatek nowych leków, radykalne zmiany otoczenia prawnego i płatników usług medycznych, widmo nieodwołalnych reform oraz sceptyczne nastawienie inwestorów to bolączki prywatnego sektora usług medycznych.

Nawet firmy surowcowe i energetyczne - stosunkowo najlepiej przechodzące obecny kryzys - odczuwają wzmożoną presję lepszego wykorzystania aktywów, umocnienie pozycji rynkowej i zarządzanie zmiennymi cenami swoich produktów.

W czasach burzy i naporu - cała naprzód!
W rozmowach z CEO nieustannie powracają z ich strony dwa pytania:

W jaki sposób w burzliwych czasach moja firma może wypracować wzrost krótkoterminowego zysku i zapewnić sobie silny zwrot w kategoriach ekonomicznych?

W jaki sposób wykorzystać ten niespokojny czas do odniesienia sukcesu?

Trzeba zapewnić sobie zarówno krótkoterminowy zwrot, jak i podbudowę działalności na najbliższe co najmniej półtora roku, aby utrzymać dobry kurs. Stawka jest wysoka. Szekspir, w nieco innym kontekście i innym czasie, streścił ten problem następująco:

Jest w sprawach ludzkich czas

by runąć w nurt, który wybranych ku fortunie pchnie...

There is a tide in the affairs of men

which, taken at the flood, leads one to fortune...

Uważamy, że właśnie teraz jest po temu pora.

Cztery zasady trzymania właściwego kursu w niepewnych czasach

Przed nami największe wyzwanie w zakresie zarządzania. Nie ma oczywiście prostych reguł, ale nasze doświadczenie - i doświadczenie blisko 40 liniowych menedżerów najwyższego szczebla, z którymi jesteśmy najmocniej związani od blisko dwóch dziesięcioleci - podpowiada nam, że w czasach takich jak obecne firmy powinny kierować się czterema imperatywami.

Odkryj ukryte możliwości - natychmiast. Należy niezwłocznie podjąć trud gruntownego przemyślenia najważniejszych założeń i dźwigni biznesu firmy. Te różnią się, zależnie od branży czy konkretnych podmiotów, ale zalecany niżej zestaw jest niezwykle skuteczny w każdych uwarunkowaniach.

Upewnij się, że zespół i kultura organizacyjna przygotowane są do szybkich zmian. Wymagać tego będzie praca w 6-, 12- i 18-miesięcznych interwałach, zamiast cykli 1,5-rocznych czy 3-letnich.

Zdecydowany przekaz i wsparcie dla najważniejszych osób dokonujących zmian. Należy zmobilizować inwestorów, radę nadzorczą, pracowników i otoczenie.

Uzyskane oszczędności i wypracowane zyski inwestuj w dobrze wybrane, punktowe cele. Trzeba jasno określić najważniejsze dla przyszłości firmy cele inwestycyjne i nie skąpić na nie środków. Przy dobrym przygotowaniu i szczęściu w takich czasach jak obecne obstawia się zwykle główne wygrane.


TOP 200