W co warto zainwestować?

Przewidywanie przyszłości niezmiennie kojarzy się z wróżeniem z fusów. Ale jeżeli poprosimy o opinię kilkuset specjalistów, zapewne nakreślą oni najważniejsze trendy i kierunki rozwoju w swojej dziedzinie. Wówczas należy to określić programowaniem przyszłości.

Ta koncepcja leży u podstaw wszystkich programów typu foresight. Rok temu przedstawiliśmy na łamach "Computerworld" (nr 48/2008) projekcje przyszłości zgodnie z ustaleniami Narodowego Programu Foresight "Polska 2020". Czas zaprezentować 20 technologii przyszłości, a raczej obszarów technologicznych, nad którymi dyskutują naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy w Małopolsce.

Trwa tam właśnie projekt Krakowskiego Parku Technologicznego "Perspektywa technologiczna Kraków - Małopolska 2020", finansowany z unijnego Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka". Ma on na celu wybór 10 technologii przyszłości, w które warto zainwestować publiczne i prywatne pieniądze. Chodzi zatem o określenie optymalnego scenariusza rozwoju regionu w duchu współpracy między nauką, samorządem a przedsiębiorcami. Po co rozpraszać siły na zajmowanie się technologiami, na których już zarabiają inni, zaś lokalne firmy i placówki badawczo-rozwojowe nie miałyby, w związku z tym, żadnego impulsu do poszukiwania innowacji?

Kluczowe technologie powiązane, wchodzące w skład zastosowania biotechnologii:

- w dziedzinie medycyny - diagnostyka medyczna, badania kliniczne, onkologia;

- farmacja;

- biologia - zwłaszcza biologia molekularna, biologia systemów;

- chemia - w tym chemia leków, chemia fizyczna;

- fizyka - m.in. w zakresie radioterapii;

- wysokospecjalistyczne metody diagnostyki medycznej;

- informatyka - duże bazy danych niestrukturalnych, systemy wnioskowania, systemy analizy obrazów;

- nanotechnologia - enkapsulacja leków.

Punktem wyjścia dla tego projektu była analiza 56 zastosowań technologii uwzględnionych w raporcie RAND Corporation "The Global Technology Revolution 2020. In-Depth Analyses Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers and Social Implications". Wskazano tam 16 technologii, które Polska może zaimplementować i rozwinąć do roku 2020. Małopolanie przyjęli do wiadomości rekomendacje amerykańskiego think-tanku, ale postanowili zarazem poddać pod publiczną dyskusję wszystkie 56 propozycji, by rzetelnie - sine iure et studio - postawić na te najlepsze z punktu widzenia interesów regionu.

Małopolskie wybory określają strategie przywództwa technologicznego i akwizycji rozwiązań. W pierwszym przypadku, strategia zakłada dalsze wzmacnianie potencjału rozwoju danej technologii w Małopolsce oraz szybką aplikację technologii, zarówno w regionie, jak i poza nim. Przyjmuje się, poza tym, że województwo małopolskie stałoby się liderem w zakresie danego zastosowania technologii w skali europejskiej. Oznacza to konieczność pełnej mobilizacji wszystkich aktorów regionalnego systemu innowacji na rzecz osiągania przywództwa w danej dziedzinie. Natomiast w drugim przypadku chodzi o przyciąganie do regionu rozwiązań technologicznych, które są istotne dla społeczności i biznesu Małopolski, ale ich opracowanie i wdrożenie jest obecnie trudne do zrealizowania przez podmioty z regionu. Taka strategia oznacza, przede wszystkim, konieczność zaangażowania władz publicznych w procesy pozyskania dla regionu danego zastosowania lub technologii.

Wyniki poznamy w październiku 2010 r. Ale już teraz dyskusja skupiła się wokół 20 technologii przyszłości, pogrupowanych w trzech wielkich obszarach: medycyna i zdrowie (7 tematów); bezpieczeństwo i komfort życia (7 tematów); informacja i wizualizacja (6 tematów). Łączy je jedno: teleinformatyka.


TOP 200