W cieniu jednej transakcji

Najaktywniej polski rynek informatyczny konsolidowało Asseco. Na zakupy udali się także dostawcy aplikacji dla przedsiębiorstw i dystrybutorzy sprzętu komputerowego.

Najaktywniej polski rynek informatyczny konsolidowało Asseco. Na zakupy udali się także dostawcy aplikacji dla przedsiębiorstw i dystrybutorzy sprzętu komputerowego.

Transakcją numer jeden ubiegłego roku było oczywiście połączenie Asseco Poland z Prokom Software, chociaż zgodnie z przyjętą przez nas metodologią, nie zostało ono odzwierciedlone w tegorocznej tabeli największych polskich firm IT (prezentujemy je na str. 28). Spółki podały bowiem informację o fuzji 12 września 2007 r., a formalnie proces połączenia zakończył się 1 kwietnia br.

Nowy Główny Informatyk Kraju

54 mld USD

to wartość ostatnich transakcji dokonanych przez największe koncerny IT na świecie.

Pierwsze spekulacje o możliwym połączeniu spółek pojawiły się w połowie 2007 r. Sprawy nabrały tempa, gdy prokuratura wydała nakaz zatrzymania Ryszarda Krauzego, ówczesnego prezesa Prokomu, w związku z tzw. aferęą gruntową pod koniec sierpnia 2007 r.

Zawirowania na styku biznesu i polityki sprawiły, że przyspieszono decyzję o fuzji, którą - jak się później okazało - Adam Góral, prezes Asseco Poland i Ryszard Krauze planowali przeprowadzić dopiero rok później. Adam Góral miał zostać prezesem połączonych spółek, a Ryszard Krauze odsunąć się w cień, kierując radą nadzorczą.

Ostatecznie szef Prokomu podjął jednak decyzję o wcześniejszym wycofaniu się z informatycznego biznesu. Strony ustaliły, że Asseco zapłaci 700 mln zł za 23,69% akcji Prokomu należących do Ryszarda Krauzego i Prokom Investments. W odpowiedzi akcjonariusze Asseco zareagowali nerwowo, pozbywając się akcji, których kurs spadł o ponad 17%. Prezes Asseco dążył do transakcji, gdyż otwierała ona drogę do pełnej kontroli nad spółką i jej strategią. Prokom posiadał bowiem 25,48% akcji Asseco Poland, którymi mógłby dowolnie zadysponować (np. odsprzedać konkurencji) i jednocześnie mianować 4 z 7 członków rady nadzorczej. Kilka dni później oferta Asseco spadła do 580 mln zł za pakiet Prokomu. W końcu września Asseco Poland i Prokom zawarły wreszcie porozumienie o połączeniu i nabyciu akcji stanowiących 21,49% kapitału zakładowego Prokom i uprawniających do 23,69% głosów na walnym zgromadzeniu Prokomu, a Ryszard Krauze przestał kierować firmą, którą wyprowadził na pierwsze miejsce wśród lokalnych liderów rynku IT.

W połowie października Asseco nabyło pierwszy pakiet akcji Prokomu, a dwa miesiące później kolejny. W końcu stycznia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zaś zgodę na połączenie spółek. Wszystkie akcje przewidziane w porozumieniu Asseco nabyło 20 lutego 2008 r. Środki na zakup 21,49% akcji Prokom Software Adam Góral pożyczył od Banku BPH. Fuzja stała się faktem 1 kwietnia 2008 r. Prokom Software zniknął z giełdy, a jego marka z rynku. Powstała za to firma o łącznej kapitalizacji ponad 5 mld zł, co daje firmie - według wyliczeń Asseco Poland - 5. miejsce w Europie za firmami Capgemini, Logicam, Indra Systems i Atos Origin.

Dla COMPUTERWORLD komentuje przemysław sawala-uryasz, UniCredit CAIB

Proces konsolidacji rynku IT zdecydowanie przyspieszył w 2007 r. Najaktywniejszym konsolidatorem rynku niewątpliwie były podmioty z Grupy Asseco Poland, która po wejściu do indeksu WIG20 stała się największą, pod względem kapitalizacji rynkowej, spółką w Polsce, a nawet w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość rynku przejęć dokonywanych przez podmioty notowane na GPW szacuję na 2,2-2,3 mld zł, a włączając też akwizycje poza granicami kraju, nawet do 2,5 mld zł. Spora aktywność na tym rynku to efekt przede wszystkim rozbudowy Grupy Asseco Poland, w ramach której lwią część stanowiła fuzja z Prokom Software. Nastąpiła ona po zakończeniu podobnego procesu po stronie ComputerLandu i Emaxu w 2006 r. Zamknęła tym samym główną część procesu konsolidacyjnego wśród dużych podmiotów IT w Polsce.

W 2008 r. spodziewałbym się zdecydowanie mniejszej skali transakcji, ale wciąż sporej aktywności w obszarze producentów niszowego oprogramowania, zwłaszcza klasy ERP wraz z modułami towarzyszącymi, oraz w obszarze dystrybucji sprzętu komputerowego i elektroniki użytkowej. Zaangażowanie zagranicznych podmiotów w procesy fuzji było dotychczas znikome. Wybierały one drogę pracy u podstaw, tzw. green field, otwierając nowe lub rozwijając istniejące oddziały. Nie oczekiwałbym zmian w ich podejściu poza, być może, obszarem przejęć wydzielonych części przedsiębiorstw oferujących rynkowo sprawdzone produkty, jak w przypadku przejęcia oprogramowania Symfonia przez brytyjską firmę Sage.

Asseco i...

Adam Góral jeszcze jako prezes Asseco i Prokomu przedstawił plan restrukturyzacji, która miała dać oszczędności rzędu 63 mln zł, a przyniosła ostatecznie ok. 79 mln zł. Z tej kwoty 18 mln zł pochodzi ze zmniejszenia zatrudnienia o ok. 200 osób, a 45 mln zł z obniżenia kosztów transportu, zakończenia niektórych działań sponsorsko-marketingowych - jak sopocki turniej tenisowy Orange Prokom Open - i optymalizacji przestrzeni biurowej w Gdyni, Warszawie i innych miastach, gdzie niezależnie działały Prokom i Asseco.

Wokół Asseco Poland dokonują się także inne procesy konsolidacyjne, na nieco mniejszą skalę. Szczególnie widoczne są one w Asseco Business Solutions, w które przekształcona została spółka zależna Incenti, należąca niegdyś do Softbanku. Do Asseco Business Solutions włączono Softlab, WA-Pro i Safo oraz rozwiązania marki Koma, tworząc tym samym w grupie Asseco Poland centrum kompetencyjne w zakresie systemów ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Asseco Business Solutions, do którego niedawno dołączyła też Anica Systems ma trafić na warszawską giełdę. Konsolidacja nastąpi również wokół Asseco Systems (d. Softbank Serwis), który ma jeszcze w tym roku wchłonąć OptiX, a także części odpowiedzialne za projekty integracyjne dawnego Prokomu i ABG.

Ostatnim mocnym uderzeniem konsolidacyjnym była decyzja o połączeniu Asseco Poland z ABG. Decyzja zapadła w połowie maja 2008 r. Fuzja ma nastąpić do 1 października 2008 r. Po fuzji Asseco z ABG, część działalności związanej z telekomunikacją (przejętej wraz z wchłonięciem spółki zależnej DRQ), rolnictwem, służbą zdrowia i służbami mundurowymi oraz instytucjami użyteczności publicznej trafi do spółki ABG-DRQ, która docelowo ponownie zmieni nazwę na ABG. Jej prezesem pozostanie jednak wciąż Dariusz Brzeski.

Połączenie z ABG kończy procesy konsolidacyjne w Grupie Asseco Poland, przynajmniej na rynku polskim. Adam Góral zapowiada bowiem ponowną koncentrację na rozwoju grupy międzynarodowej.


TOP 200