W bibliotekach

Aż 250 tys. tytułów wraz z opisami unikatowych książek, rękopisów, zdjęć, starych map i prac graficznych ma przechowywać komputerowy bank pamięci, tworzony obecnie przez 16 bibliotek Filadelfii.

Aż 250 tys. tytułów wraz z opisami unikatowych książek, rękopisów, zdjęć, starych map i prac graficznych ma przechowywać komputerowy bank pamięci, tworzony obecnie przez 16 bibliotek Filadelfii. Żeby nie obciążać pamięci, do komputerowego banku wpro -wadzone zostaną dane o najcenniejszych pozycjach spośród 2,5 mln książek, 50 mln rękopisów oraz 20 mln zdjęć historycznych.


TOP 200