W Poznaniu powstanie potężny ośrodek obliczeniowy świadczący usługi polskim uczelniom technicznym

Chociaż do końca roku mamy jeszcze prawie cztery miesiące, to może to być jedno z największych zamówień IT, jakie zostanie podpisane w całym 2020 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (które powstało w 1993 roku i działa przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN) podpisało ze spółką Integrale IT umowę wartą 205,44 mln zł na dostawę klastra obliczeniowego oraz systemu składowania danych, które będą obsługiwać wiodące uczelnie techniczne w Polsce.

PCSS

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach projektu PRACE (skrót od słów Partnership for Advanced Computing in Europe) dotyczącego współpracy w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie. Przetarg wyłaniający dostawcę rozwiązania do projektu był jednym z największych postępowań ICT w tym roku w Polsce oraz jednym z największych na infrastrukturę IT od lat.

Drugą ofertę w tym przetargu złożyło konsorcjum Konceptu i Zakładu Systemów Komputerowych, którego podwykonawcami miały być firmy Wasko i Eterio. Procedura przetargowa mająca wyłonić dostawcę rozwiązania dla tego projektu trwała ponad półtora roku. W ramach postępowania, przed podpisaniem umowy, miała też miejsce procedura sprawdzająca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W trakcie 5 miesięcznej weryfikacji nie dopatrzono się żadnych uchybień, następstwem czego wydano pozytywną decyzję zezwalająca na podpisanie umowy.

Zobacz również:

  • Cisco opuści rynek rosyjski
  • Vantage DC otwiera w Warszawie kampus
  • Pierwszy hub kwantowo-sieciowy w Polsce powstaje w Poznaniu

Dostarczany klaster obliczeniowy i system składowania danych służyć będzie nie tylko Poznańskiemu Centrum, ale także siedmiu wiodącym uczelniom technicznym z Polski oraz centrum Komputerów Dużych Mocy (takim jak Cyfronet, WCSS i TASK).

W opinii specjalistów IT projekt jest wyjątkowo skomplikowanym przedsięwzięciem, można nawet powiedzieć iż unikalnym, jeśli chodzi o tę część Europy. Całe bowiem przedsięwzięcie bazuje na najnowszych procesorach firmy Intel oraz układach GPU firmy NVIDIA, a korzystający z tych układów system obliczeniowy chłodzony jest cieczą i docelowo osiągnie wydajność rzędu 15 petaflopsów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200