W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym zagrożona

Jeśli rząd w błyskawicznym tempie nie przekaże do Sejmu projektu ustawy o podpisie elektronicznym, to jej uchwalenie nie będzie możliwe nawet w 2001 r.

Prace nad ustawą o podpisie elektronicznym miały dobiegać już końca, o czym od kilku miesięcy zapewniali przedstawiciele rządu. Taką opinię wyrażał m.in. Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, kierujący zespołem doradczo-opiniodawczym ds. handlu metodami elektronicznymi powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. Tymczasem parlamentarzyści obecni na Forum Gospodarczym w Mikołajkach ostrzegli, że jej uchwalenie może się nieoczekiwanie przesunąć w czasie.

Chłodem powiało z wypowiedzi poseł Grażyny Staniszewskiej, która zauważyła, że Sejm obecnej kadencji może już nie zdążyć zająć się ustawą o podpisie elektronicznym. Zostało zaledwie kilka tygodni - do połowy listopada - kiedy to w Sejmie pojawi się rządowy projekt budżetu na 2001 r. Zdominuje on prace parlamentarne na kilka najbliższych miesięcy. Kolejną sprawą, nad którą będzie debatował Sejm, jest wybór nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Później rozpocznie się kampania wyborcza do Sejmu. "Z własnego doświadczenia - posła więcej niż jednej kadencji - wiem, że po wyborach potrzeba minimum roku, aby parlament w nowym składzie podjął nowe prace legislacyjne" - mówiła Grażyna Staniszewska.

Rząd musiałby więc zdążyć skierować do Sejmu projekt ustawy o podpisie elektronicznym jeszcze przed debatą budżetową. Umożliwiłoby to jej uchwalenie w tym roku i wejście w życie w przyszłym. W przeciwnym razie najwcześniejsza data uchwalenia ustawy przesuwa się na rok 2002.

Oczywiście, sytuację może nieco zmienić dołączenie ustawy o podpisie elektronicznym do tzw. Pakietu ustaw europejskich, które są traktowane przez Sejm na specjalnych zasadach. Uchwala się je zestawami, bez długich debat i opóźnień. Premier Jerzy Buzek miesiąc temu zapowiedział, że ustawa ta zostanie skierowana do Sejmu w trybie pilnym. Niestety, wciąż jej nie ma. Znajduje się bowiem w tzw. procesie uzgodnień międzyresortowych.

Rządowy zespół pod kierunkiem Wojciecha Katnera od połowy 1999 r. zajmuje się przeglądem polskiego prawa, w tym wskazaniem ustaw i przepisów, które trzeba zmienić wraz z wprowadzeniem pojęć dokumentu i podpisu elektronicznego. Ustawa o podpisie elektronicznym musi określać, co trzeba zrobić, aby została zachowana równoważność formy pisemnej i elektronicznej, oraz zdefiniować zakres obowiązywania ustawy (sytuacji, w których obie formy są równoważne). Wraz z ustawą musi być zmodyfikowany kodeks cywilny. Najważniejsza zmiana dotyczy art. 60 kc, zawierającego określenia warunków zawarcia umowy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200