W Legionowie o sieciach rozległych

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoła Komputerowa Multitrade z Warszawy zorganizowały dwudniowe seminarium, którego głównym tematem były sieci rozległe. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Departament Informatyki Urzędu Rady Ministrów. Seminarium odbyło się w dniach 5-6 grudnia br. i było dziewiątym już z rzędu zorganizowanym przez Multitrade w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Szkoła Komputerowa Multitrade z Warszawy zorganizowały dwudniowe seminarium, którego głównym tematem były sieci rozległe. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Departament Informatyki Urzędu Rady Ministrów. Seminarium odbyło się w dniach 5-6 grudnia br. i było dziewiątym już z rzędu zorganizowanym przez Multitrade w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Seminarium adresowane było do informatyków z urzędów centralnych, ministerstw i wojska. Wzięli w nim też udział pełnomocnicy wojewodów do spraw informatyki oraz przedstawiciele central bankowych i dużych przedsiębiorstw.

Problematyka spotkania obejmowała takie tematy jak: zarządzanie rozległymi sieciami transmisji danych, interfejs użytkownika sieci rozległych, usługi oferowane w tych sieciach a także takie zagadnienia jak oprogramowanie w sieciach rozległych oraz bezpieczeästwo i ochrona danych.

Organizatorzy do udziału w prezentacjach zaprosili takie firmy jak: Digital, Gandalf, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Microsoft, Safe Computing, SCO, Siemens-Nixdorf, Sun oraz operatorów dużych sieci - Telekomunikację Polską S.A., TELBANK, . Referatom głównym, których zadaniem było przybliżenie tematyki sieci rozległych i zdefiniowanie podstawowych zagadnień, towarzyszyły prezentacje konkretnych rozwiązań różnych problemów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200