W KBN o infrastrukturze informatycznej dla nauki

W Komitecie Badań Naukowych odbyła się konferencja nt. rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki. Strategia działań w tym zakresie polega na budowie sieci komputerowych, tworzeniu silnych ośrodków obliczeniowych z komputerami dużej mocy oraz zakupie oprogramowania i tworzeniu baz danych.

W Komitecie Badań Naukowych odbyła się konferencja nt. rozwoju infrastruktury informatycznej dla nauki. Strategiadziałań w tym zakresie polega na budowie sieci komputerowych, tworzeniu silnych ośrodków obliczeniowych zkomputerami dużej mocy oraz zakupie oprogramowania i tworzeniu baz danych.

Przewodniczący KBN prof. Witold Karczewski przypomniał dane, z których wynika poważne zapóźnienie Europy względem USA i Japonii w produktach i usługach dla łączności komputerowej. Cała Europa, a więc i Polska powinny się zmobilizować, aby nie stać się wyłącznie rynkiem konsumentów produktów potentatów zza oceanu. W tym celu między innymi powstały i są nadal wyposażane oraz rozbudowywane ze środków KBN, centra i siecikomputerowe. Profesor Karczewski zwrócił uwagę na malejące, w ostatnich latach, środki przyznawane na prace naukowe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej ze strony Wspólnoty Europejskiej. Zmusza to do jeszcze bardziej przemyślanej polityki inwestycyjnej. Jak zauważył prof. Antoni Nowakowski, informatyzacja może wchłonąć każdą ilość pieniędzy. Dlatego też będąc Przewodniczącym Zespołu KBN ds. Infrastruktury Informatycznej musi dzielić środki, uwzględniając nie tylko ambicje zgłaszających zapotrzebowanie na drogie superkomputery, ale również optymalny sposób ich wykorzystania w skali kraju. Profesor Nowakowski stwierdził też, że każdy dobrze uzasadniony wniosek o sfinansowanie dostępu do dużego komputera w celu wykonania prac naukowych będzie przez KBN rozpatrzony pozytywnie.

Profesor Tomasz Hofmokl, dyrektor NASK, przedstawił obiecujące perspektywy wykorzystania sieci komputerowych na przykładzie obsługi serwisowej w centrum badań cząstek elementarnych CERN w Szwajcarii. Stwierdził również, że rosnąca ilość prac, które można wykonać w domu na komputerze (teleworking, czyli telepracowanie) zwiększy zapotrzebowanie na usługi sieciowe. Obecnie, jak wynika z dostarczonego cennika, najniższa opłata za najwolniejsze połączenie stałe wynosi 6 mln zł miesięcznie oraz 10 mln zł za samą instalację (łącza komutowane - 2,5 ln/mies. i 5 mln instalacja). Pod względem wysokości opłat za korzystanie z sieci komputerowej udało nam się zdecydowanie wyprzedzić USA, a w Europie jesteśmy w ścisłej czołówce.

Profesor Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego poinformował o rychłym zakończeniu prac nad warszawską miejską siecią komputerową WARMAN (WAR-Warszawa, MAN-Metopolian Area Network). Na przełomie roku powinny być zakończone prace instalacyjne oraz testowanie sieci, a rutynowe połączenia powinny być realizowane już od lutego 1995. Miejskie sieci komputerowe finansuje KBN poprzez NASK i jak z tego wynika są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla środowisk akademickich i naukowych. Zakłada się oczywiście możliwość korzystania z sieci WARMAN przez innych użytkowników. Jeśli idzie o miejskie sieci (MAN), Warszawę wyprzedziły ośrodki w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku, w których to miastach sieci FDDI o rozpiętości do 30 km pracują już od kilku miesięcy.

Sieci wykorzystywane przez środowiska naukowe nie służą jedynie wymianie danych i komunikacji, ale również umożliwiają wykonywanie obliczeń na nielicznych w Polsce dużych komputerach. Obliczenia naukowe np. w biologii, epidemiologii czy badaniach materiałowych wymagają szybkich komputerów. Centra z takimi komputerami powstały w Warszawie (Cray z 8 procesorami), w Poznaniu (Cray z 4 procesorami) i Krakowie (Convex - C-38xx). Pani Małgorzata Kozłowska, podsekretarz stanu w KBN poinformowała, że zainstalowane w tych ośrodkach duże komputery są wykorzystywane w 80%. Profesor Nowakowski stwierdził, że jeszcze przez dwa lata takie usługi będą bezpłatne, a sprawa cennika za prace wykonywane na wspólnym (państwowym) sprzęcie będzie analizowana w najbliższym czasie.

Konferencja z udziałem przedstawicieli prasy odbyła się w KBN w Warszawie 21 listopada br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200